Toelichting koopovereenkomst

Toelichting verplicht

Bij de koopovereenkomst is de makelaar verplicht een toelichting als bijlage toe te voegen. Deze toelichting op de koopovereenkomst licht alle artikelen nader toe.


Toch is het voor sommige mensen lastig om bepaalde artikelen goed te begrijpen. Hieronder leg ik een aantal zaken die voorkomen in de koopovereenkomst nog eens in makkelijke taal uit. Ook de voordelen van het inschrijven van de koopovereenkomst in het kadaster komen aan bod.


Naam in de koopovereenkomst

Kopers en verkopers geven nogal eens aan dat de naam niet klopt. Voor de vrouw wordt meestal alleen de meisjesnaam gebruikt. Ook in de akte van de notaris  wordt de meisjesnaam gebruikt. Dit hoeft ook niet te worden aangepast in de koopovereenkomst.
 

Telefoonnummer(s) niet vermeld

Om privacy redenen kunnen koper of verkopers ervoor kiezen niet alle telefoonnummers in de koopovereenkomst op te laten nemen zoals mobiel of werktelefoon. Laat in ieder geval 1 telefoonnummer opnemen in de koopovereenkomst zodat de notaris jou telefonisch kan bereiken. Hetzelfde geldt voor een mailadres. Beide verkopers kunnen dus ook gebruik maken van 1 telefoonnummer en mailadres indien dit is gewenst. Hetzelfde geldt voor de kopers.
 

Legitimatie

De levering van een huis gaat via  de notaris. Laat de makelaar dan ook de legitimatie gegevens invullen van de legitimatie die je ook meeneemt naar de notaris bij het ondertekenen van de akte van levering ook wel leveringsakte genoemd. Hiermee wordt voorkomen dat de notaris deze gegevens later weer aan moet passen. Naast de identiteitskaart is een geldig rijbewijs ook akkoord. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de notaris. Anders kan de overdracht op dat moment niet plaats vinden.
 

Toekomstig adres

Dit is niet verplicht om in te vullen maar wel handig zodat de notaris jou kan bereiken. Mocht je om privacy redenen hier geen gegevens invullen? Kan je het toekomstige adres rechtstreeks aan de behandelende notaris doorgeven.

 

Trouwen na het tekenen

Het komt soms voor dat kopers na het ondertekenen van de koopovereenkomst trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Dit betekent automatisch dat beiden de akte bij de notaris moeten tekenen. Dit geldt ook indien er maar één handtekening van de koper op de koopovereenkomst staat. Hetzelfde kan gelden voor een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Afhankelijk wat daarin staat beschreven. Indien er getrouwd is op huwelijkse voorwaarden zal de andere partner ook toestemming moeten geven. Bel bij twijfel even met de notaris.
 

Koop en verkoop

In dit artikel wordt beschreven wat er wordt gekocht tegen welke prijs. Indien er meerdere kadastrale percelen behoren tot de koop/verkoop let er dan op dat alle percelen hier worden vermeld. Tevens kunnen er roerende zaken worden meeverkocht. Indien dit bedrag in de koopsom is verwerkt kan dat hier worden ingevuld. Let op: Indien na het sluiten van de overeenkomst zaken door kopers en verkopers in onderling overleg tegen een vergoeding worden overgenomen wordt dat hier niet vermeld. Indien van toepassing is het slim om de kopers vóór doch uiterlijk bij de notaris de overgenomen zaken te laten betalen. Vaak wordt er bij roerende zaken "nihil" ingevuld tenzij er dure roerende zaken in de deal worden meeverkocht. Die staan dan op de roerende zakenlijst als "ter overname".


Inschrijven in kadaster

De koopovereenkomst kan worden ingeschreven in het kadaster. Niet te verwarren met de akte van levering die altijd wordt ingeschreven in het kadaster. Hieronder meer uitleg over de voordelen van inschrijven.


Wat is gebruikelijk?

Onder normale omstandigheden wordt een koopovereenkomst vaak niet in het kadaster ingeschreven maar een notaris zal altijd adviseren dit wel te doen. Daarnaast kan een koper of verkoper gewichtige reden hebben om de koopovereenkomst wel in te laten schrijven in het kadaster. Bijvoorbeeld bij sommige scheidingszaken, gedwongen verkoop, slechte financiële positie van de verkoper, dreigend faillissement of dreigende beslaglegging. Indien de koopovereenkomst wordt ingeschreven in het kadaster kan er wel beslag worden gelegd maar is het beslag 6 maanden niet uitvoerbaar waardoor er (binnen 6 maanden) toch vrij van beslag kan worden geleverd.


Aan deze inschrijving zijn kosten verbonden, zowel de koper als de verkoper kan de notaris de opdracht geven de koopovereenkomst in te schrijven. Vaak betaalt degene die opdracht geeft om de koopovereenkomst in te schrijven. Dit valt namelijk niet standaard onder de kosten koper en is een keuze die koper of verkoper zelf maakt. Standaard staat bij ons het vinkje op WEL inschrijven waarbij de koper deze inschrijfkosten betaalt.


Bijzondere bepaling op grond van de uitbraak van SARS-CoV-2 virus (“Coronaclausule”)

In de koopovereenkomst (indien nog steeds van toepassing) is een bijzondere bepaling opgenomen i.v.m. de wereldweide uitbraak van het coronavirus. Deze clausule is door de brancheorganisatie voorgeschreven en uitgewerkt door de juristen van VBO. Neem deze clausule net zoals de rest goed door.
 

Nog vragen?

Mocht alsnog iets niet duidelijk zijn laat het dan even weten. Wij staan voor je klaar om antwoord te geven.

Betrouwbare makelaar Zwolle