Mijn favorieten

Kosten bij het kopen van een huis


Met welke kosten moet ik rekening houden bij het kopen van een huis?

Bij het kopen van een huis zijn er naast de hypotheek, aankoopkosten en financieringskosten ook andere kosten waar u mee te maken kunt krijgen. Bovendien moet u bepaalde verzekeringen afsluiten en moet u jaarlijks onroerende zaakbelasting (OZB) betalen aan uw gemeente. Houd er bij het kopen van een huis ook rekening mee dat u kosten voor onderhoud aan uw huis zelf moet betalen.

  • Aankoopkosten bij het kopen van een huis. Kosten kopen huis
  • Financieringskosten bij het kopen van een huis
  • Verzekeringen
  • Onroerende zaakbelasting (OZB)
  • Erfpacht
  • Gevolgen voor uw belasting


Aankoopkosten bij het kopen van een huis

De aankoopkosten zijn de courtage, de eventuele bouwkundige keuring, taxatiekosten en de overdrachtskosten. Bestaande woningen worden meestal verkocht voor ‘'kosten koper" (k.k.). Dat houdt in dat de overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte door de koper worden betaald. Nieuwbouwwoningen worden meestal ‘vrij op naam’ (v.o.n.) verkocht. Dan zijn de aankoopkosten in de koopsom verwerkt.


Financieringskosten bij het kopen van een huis

Financieringskosten zijn de kosten die u maakt wanneer u een hypotheek afsluit. Zo betaalt u afsluitprovisie aan de geldverstrekker en moet u de notaris betalen voor het opmaken van de hypotheekakte. Financieringskosten zijn eenmalige kosten.


Verzekeringen

U bent als huiseigenaar verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De opstalverzekering verzekert uw woning tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Het gaat daarbij om schade aan het huis zelf en niet om de inboedel. Als u een appartement koopt is het goed om te weten hoe het appartement verzekerd is. Een gezamenlijke VvE verzekering is relatief goedkoper dan een aparte opstalverzekering per appartement en het maakt afwikkeling van eventuele schadeclaims eenvoudiger.

Vaak moet u als huizenbezitter ook een levensverzekering afsluiten. U bent niet verplicht om de verzekeringen af te sluiten bij dezelfde partij als uw hypotheekverstrekker.


Onroerende zaakbelasting (OZB)

Als woningeigenaar bent u verplicht om OZB te betalen aan uw gemeente. Hoeveel OZB u moet betalen hangt af van de WOZ-waarde van uw woning. Sinds 2008 wordt de WOZ-waarde jaarlijks vastgesteld.


Erfpacht

In sommige gemeenten moet u na het kopen van een huis ook erfpacht betalen. Erfpacht houdt in dat uw gemeente de grond waar het huis op staat niet verkoopt, maar in erfpacht aan u uitgeeft. U betaalt hiervoor een jaarlijkse vergoeding, de canon. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw gemeente.


Gevolgen voor uw belasting

Als u een huis koopt, heeft dat gevolgen voor de belasting die u betaalt. U moet jaarlijks een bedrag bij uw inkomen optellen, het eigenwoningforfait. Meestal heeft u ook fiscaal voordeel doordat de hypotheekrente en bepaalde kosten belastingaftrekbaar zijn.


Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Contact >>

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring