Page content

WOZ waarde

Wat is een WOZ waarde?

WOZ waarde

Waardering Onroerende Zaken, de WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld en is de waarde van je huis. De WOZ waarde wordt gebruikt als basis voor diverse belastingen en heffingen.

Wet waardering onroerende zaken

De gemeente bepaalt als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden e.d.) binnen de gemeentegrenzen. Elke huizenbezitter krijgt die WOZ-waarde op een WOZ-beschikking. De gemeente baseert de waarde van de woning onder meer op:

  • de ligging van de woning
  • inhoudsgevens
  • oppervlaktegegevens

Waar is de WOZ-waarde voor bedoeld?

De WOZ-waarde vormt de grondslag voor de gemeentelijke belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en de waterschapslasten. Daarnaast speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol bij de erf- of schenkbelasting en het eigenwoningforfait.

Peildatum: 1 januari van vorig jaar

De gemeente schat de WOZ-waarde van je woning in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Zo is de WOZ-beschikking van 2016 de waardepeildatum 1 januari 2015. Wat je huis nu waard is, is dus niet bepalend.

WOZ-beschikking

De WOZ-beschikking kan er per gemeente anders uitzien. De WOZ-waarde kan vermeld staan op de jaarlijkse nota van de gemeentelijke heffingen of als een los document worden verstrekt.

Niet eens met je WOZ-beschikking?

Elk jaar ontvangt iedere huizenbezitter in maart de WOZ-beschikking. Als je denkt dat de waarde op de WOZ-beschikking te hoog is, moet je snel bezwaar maken. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. Haal je dit niet (omdat je bijvoorbeeld meer tijd nodig hebt om het bezwaar te onderbouwen), stuur dan alvast een brief waarin je onder de kop ‘pro forma bezwaarschrift’ vermeldt dat je binnen bepaalde tijd aanvulling geeft. Je verliest dan je rechten niet. Geef wel aan voor welke datum de gemeente een aanvulling van je kan verwachten.

Reële waarde

Maak je bezwaar tegen de vastgestelde waarde, dan moet je wel een idee hebben van wat volgens jou reëel is. Vraag bij twijfel het onderliggend taxatieverslag op. Afhankelijk van de gemeente kun je het – soms via internet- inzien of toegestuurd krijgen (eventueel per e-mail). Ook kun je informeren bij bewoners in de buurt, bij een makelaar, het Kadaster (Koopsomtelefoon: 0900-202 02 01) of een taxateur.

Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw eigen woning. WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken. Deze waarde wordt door de gemeente vastgesteld en staat op de WOZ-beschikking die u jaarlijks van uw gemeente krijgt.

WOZ waarde opzoeken

Sinds 2016 is de WOZ waarde openbaar en heeft iedereen hier inzage in. Nog niet alle woningen zijn begin 2017 online zichtbaar maar daar wordt hard aan gewerkt om dit z.s.m. voor elkaar te krijgen. Ga naar https://www.wozwaardeloket.nl om te WOZ waarde op te zoeken.

Begrippenlijst >>

Contact >>

Video: Groot verschil in WOZ waarde