Page content

Woningruil

Woningruil

Woningruil

Wat is woningruil?

Woningruil kan de oplossing zijn voor een vastzittende woningmarkt, eigenlijk zijn het 2 verschillende transacties, verkoper 1 verkoopt z’n huis aan koper 2 en verkoper 2 verkoopt zijn huis aan koper 1.

In eerste instantie een simpele gedachte echter schuilen er wel een aantal gevaren in zo’n deal zoals:

Koopovereenkomsten:

Beide koopovereenkomsten moeten goed op elkaar aansluiten, beide verkopers en kopers hebben de intentie de woning te ruilen (woningruil). De wet ziet dit echter als 2 verschillende transacties. In de koopovereenkomst dienen ook bepalende clausules opgenomen te worden. Laat je hierover goed informeren.

Ontbindende voorwaarden:

Ook wat betreft de ontbindende voorwaarden zal er goed gekeken moeten worden naar de verschillende data, ook hierbij moet het helder voor beide partijen zijn welke rechten en plichten ze hebben.

Uitstel ontbindende voorwaarden:

Indien één van beide partijen uitstel vraagt i.v.m. ontbindende voorwaarde omdat de financiering nog niet geheel rond is, het zogenaamde finaal akkoord. Zal de partij die uitstel verleend goed na moeten denken over de consequenties die deze toestemming met zich meebrengt.

Restschuld:

Indien één van de beide partijen of misschien zelfs beiden een restschuld overhoudt bij de verkoop van zijn woning zal er dus toestemming nodig zijn van de bank. De bank zal hiervoor royement moeten verlenen.

Omdat de verkoper ook direkt weer een huis koopt kan de verkoper met de bank de mogelijkheden bespreken om deze restschuld mee te financieren.  Hierbij is het belangrijk dat de makelaar de clausule goed omschrijft.

Notaris:

Laat bij voorkeur één notaris beide zaken in behandeling nemen zodat ook hierbij rekening wordt gehouden met de financiële afwikkeling en planning.

Taxateur:

Beide partijen moeten de gekochte woning laten taxeren door een onafhankelijke gecertificeerde taxateur, tegewoordig verplichten de banken een erkend taxatierapport die gevalideerd is door NWWI of Taxateursunie.

Makelaar:

Indien bij de woningruil één (verkoop)makelaar is betrokken moet je als koper goed nadenken of je geen (eigen) makelaar in wilt schakelen die jouw belangen behartigd.

Meestal hebben beide verkopers al een makelaar in de arm genomen om het huis te verkopen. Laat beide makelaars goed met elkaar communiceren zodat er later geen misverstanden ontstaan.

Samenvatting:

Laat u goed adviseren wanneer u woningruil overweegt, uw verkopend makelaar krijgt hierbij verschillende rollen. Bespreek dat goed van te voren. Zorg ervoor dat beide koopovereenkomsten goed op elkaar aansluiten en gebruik bij voorkeur dezelfde data voor de ontbindende voorwaarden.

Let goed op restschuld en de gevolgen hiervan. Laat ook de hypotheekadviseur goed de financiële situatie van beiden in kaart brengen. Mocht er een beroep worden gedaan op een ontbindende voorwaarde is het belangrijk dat voordat er toestemming tot uitstel wordt gegeven, de gevolgen voor de uitstel verlener duidelijk zijn.

Tot slot:

Mocht u overwegen om woningruil toe te passen kunt u contact met ons opnemen voor advies.

Begrippenlijst >>

Contact >>