Page content

Waarborgsom

Waarborgsom

Waarborgsom

Wat is een waarborgsom?

Om de verkoper zekerheid te bieden wordt er vaak een waarborgsom of bankgarantie in de koopovereenkomst opgenomen. Meestal wordt een termijn aangehouden van 1 week na het verstrijken van het financieringsvoorbehoud. Een waarborgsom of bankgarantie is niet verplicht maar zeker voor de verkoper wel aan te raden. Vraag hierover advies aan de makelaar of notaris.

De waarborg-som of bankgarantie is meestal 10% van de koopsom. Indien je zelf niet over 10% aan liquide middelen beschikt kan de bank een bankgarantie afgeven. Dat regelt de hypotheekadviseur. Let op: De bank (geldvertrekker) rekent hier kosten voor indien gebruik wordt gemaakt van een bankgarantie.

Bij de aankoop van je woning sluit je in eerste instantie een koopovereenkomst. Het is niet gebruikelijk dat de koopsom meteen wordt voldaan. Dit gebeurt pas bij het ondertekenen van de notariële akte tot levering (transportakte) bij de notaris. De verkopende partij verlangt in de meeste gevallen dat jij als koper na ondertekening van de koopakte een waarborg-som stort of een bankgarantie stelt. Dit geeft voor de verkoper zekerheid.

Begrippenlijst >>

Contact >>