Page content

Volmacht

Wat is een volmacht?

Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van onroerend goed kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekent. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.

Namens u handelen

Volmacht

Volmacht

Met een machtiging geeft u een ander de bevoegdheid namens u te handelen. Dat betekent niet dat u dit zelf niet meer mag doen. Als u hier niet meer toe in staat bent, kan iemand in wie u het volste vertrouwen heeft het van uw overnemen volgens de door u vastgelegde wensen. Het kan gaan om het doen van betalingen, maar bijvoorbeeld ook om medische zaken.

In de machtiging

  • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde.
  • kunt u gedetailleerd vastleggen welke taken hij of zij krijgt of alles overlaten aan uw vertrouwenspersoon;
  • geeft u aan voor welke situatie de volmacht is bedoeld;
  • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon

U kunt kiezen of u alleen bepaalde taken aan een gevolmachtigde wil overlaten of dat u alles wilt overlaten aan een gevolmachtigde. Laat u alleen bepaalde, specifiek omschreven taken over aan iemand anders dan noemen we dat een bijzondere-volmacht. Laat u alles over aan iemand anders, dan noemen we dat een algemene-volmacht.

Bekende taken zijn:

  • het regelen van bankzaken;
  • het beleggen van vermogen;
  • de aan- en verkoop van onroerend goed;
  • het vestigen van een hypotheek;
  • het aanvaarden of verwerpen van erfenissen;
  • het doen van schenkingen.

Welke keuze het handigst is, hangt af van de situatie waarvoor de machtiging bedoeld is. Als de volmacht nodig is omdat u zelf niet meer in staat bent om uw belangen te behartigen en er ook geen vooruitzicht is dat het beter wordt, kunt u het best een algemene volmacht geven. In zo’n algemene volmacht worden meestal bepalingen opgenomen om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de volmacht. U kunt bijvoorbeeld bepalen dat de gevolmachtigde de gedane uitgaven moet verantwoorden, bijvoorbeeld aan de notaris. Hoe ver het toezicht moet gaan, bepaalt u zelf.

Begrippenlijst >>

Contact >>