Page content

Verhuurdersverklaring

Verhuurdersverklaring

Verhuurdersverklaring

Wat is een Verhuurdersverklaring?

In een verhuurdersverklaring verklaart de huidige (of vorige) verhuurder of de aanvragen aan zijn betalingsverplichtingen voldeed en/of wel of geen overlast heeft veroorzaakt, of door gerechtelijk vonnis is ontruimd. M.a.w of de aanvrager als een goed huurder bekend staat bij vorige verhuurder(s).

De verhuurders-verklaring is een soort bewijs van goed gedrag als huurder. Wettelijk bestaat voor zo’n verklaring geen enkele basis en het verstrekken ervan door uw vorige verhuurder aan u of door u aan uw nieuwe verhuurder is dus niet verplicht. De verklaring is een uitvinding van de verhuurderswereld, kennelijk bedoeld om elkaar vooraf te waarschuwen voor (mogelijk) lastige nieuwe klanten. U kunt het vergelijken met een BKR-vermelding als wanbetaler. En ook verhuurdersverklaringen worden, net als een BKR-vermelding, soms vele jaren later nog tegen de huurder gebruikt, vaak onterecht.

Begrippenlijst >>

Contact >>