Page content

Verborgen gebreken

Wat zijn verborgen gebreken?

Wat betekent het wanneer er wordt gesproken over verborgen gebreken en welke gevolgen heeft dat voor kopers en verkopers.

verborgen gebrek

Vragenlijst

Als verkoper moet je gebreken (die je weet) melden, dat wordt vastgelegd op een vragenlijst. Ook staat er een vraag in waarin verkoper moet aangeven of er nog andere zaken van doorslaggevend belang voor de koper zijn die ze moeten weten en een e.v.t. koop in de weg staan. Soms wordt de vragenlijst niet of onvolledig ingevuld. Laat dit alsnog door de verkoper invullen voordat je de koopovereenkomst tekent.

Als koper heb je een onderzoeksplicht, dit kun je tackelen door een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren. Daarmee wordt je door de bouwkundig inspecteur op de hoogte gesteld van gebreken. Deze bouwkundige keuring wordt in een rapport vastgelegd.

Tip: Let op de uitsluitingsclausule in bouwkundige rapporten.

Verzwijgen

Als verkoper mag je gebreken niet verzwijgen. Wees gewoon eerlijk zodat discussie of misschien veel erger, rechtszaken worden voorkomen. Als de koper aan kan tonen dat de verkoper van dit gebrek wist kan verkoper hier alsnog voor aansprakelijk worden gesteld.

Zichtbaar (en onzichtbare gebreken)

In de koopovereenkomst is vaak opgenomen dat koper de woning aanvaardt  met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Zorg ervoor dat je als koper goed op de hoogte bent en neem een aankoopmakelaar mee om je te beschermen.

Aantonen

Aantonen dat de verkoper op de hoogte was van de gebreken ten tijde van de laatste bezichtiging is vrij lastig. Vooral als er bijvoorbeeld een gebrek aan de fundering is wat op het eerste oog niet zichtbaar is. Schakel bij twijfel altijd een bouwkundig expert in.

verborgen gebreken

Wat zijn verborgen gebreken?

Kozijnen die door houtrot zijn aangetast of slecht schilderwerk vallen niet onder verborgen gebreken. Dit is voor kopers ook direct zichtbaar. Verborgen gebreken zijn ernstige gebreken waarvan de verkoper op de hoogte was tijdens het sluiten van de deal. Een slechte dakconstructie kan wel onder verborgen gebreken vallen omdat dit door de kopers misschien niet direct zichtbaar was. Er moet dan wel worden aangetoond dat de verkopers dit wisten tenzij dit gebrek het “normale gebruik” als woonruimte in de weg staat.

Aansprakelijkheid

Zelfs in het geval de verkopers het niet wisten kunnen ze aansprakelijk gesteld worden voor verborgen gebreken. Dit is het geval als het gebrek het normale gebruik van het huis in de weg staat. Een rotte dakconstructie maakt het normaal gebruik van een huis onmogelijk. Uiteraard moet het gebrek al aan het huis gezeten hebben vóór de overdracht van het huis.

Ouderdomsclausule

Bij oudere woningen nemen wij meestal een ouderdomsclausule op om de verkoper te beschermen en de koper erop te wijzen dat de woning niet voldoet aan de huidige eisen. Koper kan dan ook niet dezelfde verwachtingen hebben als bijvoorbeeld een nieuwbouwhuis.

Mededelingsplicht of de onderzoekplicht?

Verkoper moet de gebreken melden en koper het gekochte onderzoeken. de meldingsplicht weegt meestal zwaarder indien het op een rechtszaak aankomt. maar zoals eerder geschreven is het voor kopers lastig om aan te tonen dat de verkoper van het gebrek afwist. Kopen zonder bouwkundige inspectie kan de doorslag geven waarmee koper (soms) niet heeft voldaan aan de onderzoeksplicht.

Conclusie:

Voorkomen is beter dan genezen, laat daarom bij twijfel een keuring uitvoeren en laat je altijd adviseren door een aankoopmakelaar. Voor kopers is het lastig om een verkoper aansprakelijk te stellen. Zowel koper als verkoper moeten hun verplichtingen nakomen. Mocht er toch naderhand iets aan het licht komen los dat dan in goed overleg op. Wees als verkoper eerlijk en meld alle gebreken. Zet dit in de vragenlijst.

Komen partijen er niet uit? Dan kan koper overwegen om een advocaat in te schakelen. Dat is vaak een dure aangelegenheid met veel onzekerheden over de uitkomst.

Contact >>

Comment Section

0 reacties op “Verborgen gebreken

Plaats een reactie


*