Page content

Transport

Transport

Transport bij notaris

Wat betekent transport bij de notaris?

Met transport wordt bedoeld het passeren van de transportakte bij de notaris. Anders gezegd; Het juridisch overdragen van de woning van verkoper aan koper. Transporteren van de één naar de andere. Hetgeen in de koopovereenkomst is afgesproken wordt nu uitgevoerd. Makelaars gebruiken het woord als; We hebben in de maand juli veel transporten of transportjes.

Er worden verschillende benamingen en uitspraken voor gebruik zoals;

  • Het tekenen van de akte van levering
  • Overdracht van het huis
  • We moeten naar de notaris
  • Juridische overdracht

Eindinspectie

Voordat beiden samen met de makelaar(s) naar de notaris gaan vindt de eindinspectie plaats. De koper heeft het recht de woning of appartement van tevoren te mogen inspecteren. Tevens worden dan de meterstanden genoteerd. Garantiebewijzen en afvalpas(sen) worden overhandigd of achtergelaten in de woning. Bij de notaris kan de koper na het tekenen de sleutels in ontvangst nemen.

Keuze koper?

In principe kiest de koper de notaris tenzij van tevoren uitdrukkelijk aangegeven dat er bijvoorbeeld een projectnotaris bij betrokken is. Wanneer een koper kiest voor een notaris ver buiten de standplaats van de woning kan er door de verkopers voor gekozen worden een machtiging af te geven. De sleutel kan tijdens de eindinspectie meegegeven worden aan de koper of diens aankoopmakelaar. Liever ervoor zorgen dat de sleutel bij de notaris komt zodat hij/zij die af kan geven na het tekenen.

Bekijk ook de video

Begrippenlijst >>

Contact >>