Page content

Taxatieopdracht

Taxatieopdracht

….Taxatieopdracht….

Wat is een taxatieopdracht?

Dit is een opdracht aan de taxateur om een woning te taxeren. Meestal gaat het om een woning die is gekocht of een hypotheekversluiting. Het kan ook om een ander soort taxatie gaan. De taxateur ontvangt de opdracht en maakt een afspraak om de woning te taxeren.

NWWI en TaxateursUnie

Veel taxaties worden tegenwoordig gevalideerd door taxatie-instituten zoals NWWI en TaxateursUnie. Het taxatierapport wordt daar onafhankelijk gecontroleerd op diverse punten. Ook de onderbouwing van de waarde wordt gecontroleerd door de medewerkers van zo’n instituut.

NRVT

Sinds 2016 kan een taxateur zich aansluiten bij het nieuwe taxatieregister NRVT. Om gevalideerde taxatierapporten op te kunnen maken zal de taxateur aan strenge normen moeten voldoen om zich in te schrijven. Zo is er een jaarlijkse verplichte bijscholing om aan de laatste eisen te voldoen.

Opdrachtvoorwaarden

Sinds 1 oktober 2016 is het verplicht om de opdrachtvoorwaarden door de opdrachtgever te laten tekenen. Dat is een (online) formulier wat eerst wordt ingevuld. Hierin staan o.a. het overeengekomen taxatietarief met bijkomende kosten. Ook wordt vermeld wat de kosten zijn bij intrekking van de opdracht. De opdrachtgever dient dit formulier vóór gereedmelding te ondertekenen. De taxateur moet verklaren dat dit  getekende document in het dossier aanwezig is.

Bedenktijd

Voor een taxatie bestaat tegenwoordig ook een bedenktijd indien de opdrachtgever de taxatieopdracht buiten het kantoor van de taxateur tekent. De bedenktijd is 14 dagen. Omdat het taxatierapport al gereed kan zijn gemeld voordat de bedenktijd verloopt verklaart de opdrachtgever de opdracht niet meer in te trekken indien het rapport al gereed is gemeld.

Taxatiebureau’s

Er zijn verschillende taxatiebureau’s die opdrachten verstrekken aan taxateurs. De taxateur moet verklaren of er wel – of niet meer dan 25% van de totale omzet via dit taxatiebureau binnen komt. De bedoeling hiervan is de onafhankelijkheid te waarborgen.

Strengere regels

De afgelopen jaren zijn de regels voor taxateur aangescherpt om fraude tegen te gaan en de onafhankelijkheid te waarborgen. Geldvertrekkers beslissen op basis van het taxatierapport onder welke voorwaarden ze wel of niet een hypotheek verstrekken. De hoogste kwaliteit moet worden gewaarborgd.

Contact >>

Ook interessant?

Taxatie op waarde geschat >>

    Comment Section

    0 reacties op “Taxatieopdracht

    Plaats een reactie


    *