Page content

Royementsclausule

Royementsclausule

Royementsclausule

Wat is een royementsclausule?

Wanneer de bank of geldvertrekker toestemming moet verlenen voor de verkoop van een huis wordt er vaak een royementsclausule in de koopakte opgenomen. Over het algemeen wordt voor deze clausule een termijn afgesproken. De gemiddelde bank neemt daar een termijn van 6 weken voor. Er moeten door de verkopers gegevens aan worden geleverd over inkomsten en uitgaven. Indien er sprake is van NHG moet er eerst een toetsing volgen.

Taxateur

Nadat alle gegevens zijn verzameld zal de bank een taxateur is schakelen. Deze bijzonder beheer taxateur brengt onafhankelijk verslag uit aan de bank waarbij de taxatiewaarde wordt gebruikt in het dossier. Met andere woorden; Is de woning te laag verkocht dan gaat de verkoop niet door.

Voorbeeld royementsclausule

Deze overeenkomst kan zonder boete door verkopers worden ontbonden indien voor [DATUM] door de hypotheekhouder(s) met een inschrijving op het verkochte geen toezegging tot het verlenen van royement tegen betaling van de beschikbare, uit de verkoop vrijgekomen gelden wordt gedaan.

Wij hebben veel ervaring met deze trajecten en kunnen u helpen bij de afwikkeling van deze complexe zaken. Vraag de makelaar om meer informatie.

Begrippenlijst >>

Contact >>