Page content

Roerende zakenlijst

Wat is een roerende zakenlijst?


Op de roerende zakenlijst staan alle roerende zaken zoals; gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. deze lijst wordt ingevuld bij het in verkoop nemen van de woning. Neem daar rustig de tijd voor want deze lijst zorgt nog weleens voor onduidelijkheid wanneer een deal gesloten is. Blijft dit wel of niet achter? Door het zorgvuldig invullen wordt achteraf discussie voorkomen.

Wanneer we een deal sluiten voor onze opdrachtgevers worden ook de roerende zaken besproken. wanneer we gegevens op deze roerende-zakenlijst aan moet passen doen we dat in het rood. Zo weten alle partijen wat er is aangepast ten opzicht van de origineel ingevulde lijst.

Voorbeeld

Roerende zakenlijst

Voorbeeld-Roerende-Zakenlijst

Print de lijst(en) en neem ze mee naar eindinspectie

Print de ingevulde lijst uit en neem die mee naar de eindinspectie / oplevering van de woning. Zo kun je tijdens het controleren van de woning exact zien wat er is afgesproken. indien je daarnaast nog aparte afspraken hebt gemaakt die op papier staan neem dan ook die lijst mee. Zo voorkom je discussie en welles nietes spelletjes tijdens de oplevering.

Tip: Vermeld het zonnescherm op de juiste manier. Vaak is dit een discussiepunt wanneer het niet goed vermeld staat. Denk er goed over na onder welke kolom je dit wilt plaatsen. Twijfel je? Zet het dan onder “ter overname”. Weggeven kan altijd nog.

Begrippenlijst >>

Contact >>