Page content

Roerende zaken

Roerende zaken

Roerende zaken – Goudvis in de vijver?

Wat zijn Roerende Zaken?

Met de roerende zaken worden verschillende zaken bedoeld die roerend zijn. (meegenomen kunnen worden) In de meeste gevallen worden die zaken op een roerende zakenlijst vermeld. Tijdens een bezichtiging ontvang je vaak van de makelaar een brochure. In die brochure zitten vaak de vragenlijst en de roerende zakenlijst. Er zijn ook makelaars die alles digitaal aanleveren. De roerende zakenlijst kan dan digitaal worden gedownload.

Gedacht kan worden aan zaken die niet nagelvast aan de woning vastzitten, zoals bijvoorbeeld vloerbedekking, gordijnen, zonwering etc. Over roerende zaken opgenomen in de koopsom is geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Denk er wel aan dat er wel een reéle waarde aan toegekend wordt. wanneer roerende zaken € 5000,- waard zijn geef dan ook € 5000,- op. Dat wordt vermeld in de koopovereenkomst.

Definitie roerende zaak

Artikel 5:3 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek stelt: “roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.” Het Burgerlijk Wetboek geeft in artikel 5:3 lid 1 een limitatieve opsomming van de zaken die als onroerend kunnen worden aangemerkt. Als onroerend kunnen onder andere worden aangemerkt de grond, de daarop gebouwde woningen en beplantingen. Over het algemeen kan alles wat duurzaam met de grond is verbonden worden aangemerkt als een onroerende zaak. Hier bestaan echter uitzonderingen op. Een roerende zaak daarentegen kan in feite van alles omvatten. Zo kan een roerende zaak een auto zijn, maar ook een fiets, een lepel of een baksteen. Roerende zaken kunnen door omstandigheden echter als onroerend worden aangemerkt indien zij door natrekking in een groter geheel opgaan. Wanneer een baksteen deel uit gaat maken van een woning, is het onderdeel van de woning en derhalve onroerend.

Goudvis

Is een goudvis in de vijver een roerende zaak of een onroerende zaak?

Roerende zakenlijst en misverstanden

Wanneer ik de net voordat de woning online komt de woning opneem, neem ik ook de ingevulde formuleren met de verkopers door. In veel gevallen moet er nog wat aangepast worden op de roerende zakenlijst. Wat nemen we wel mee en wat laten we achter. Waar willen we extra geld voor hebben en wat moeten we meenemen of afvoeren. De lijst zorgt vaak voor de meeste onduidelijkheid. Verkopers denken soms; als we alles onder “ter overname” zetten kunnen we er nog geld voor krijgen. Dat is ook zo maar wanneer de koper niets over wil nemen moet je alles zelf meenemen of afvoeren.

Wat bied je ter overname aan? – Denk daar van tevoren goed over na!

Begrippenlijst >>

Contact >>