Page content

Restschuld

Restschuld

Restschuld

Wat is restschuld?

Dit is de schuld die ontstaat na de overdracht van de woning bij de notaris. Het verschil tussen de opbrengst van de woning en de af te lossen hypotheek wordt restschuld genoemd. Indien er een schuld overblijft moet dit in de meeste gevallen uit eigen middelen via de notaris voldaan worden.

Toestemming van de bank

In sommige gevallen heeft de verkoper voor deze schuld toestemming nodig van de bank om definitief te mogen verkopen. Indien er met succes een beroep wordt gedaan op NHG zal deze via het Waarborgfonds het tekort aan de bank betalen. Hiermee wordt de schuld voor de verkoper kwijtgescholden. Kijk voor de voorwaarden op de site van NHG.

Huis erven en restschuld

Pas ermee op wanneer er een huis wordt geërfd terwijl de waarde van de woning lager is dan de hoogte van de hypotheek. De restschuld zal dan door de erfgenamen betaald moeten worden. Controleer van tevoren de marktwaarde of taxatiewaarde bij verkoop in relatie tot de hoogte van de hypotheek. In sommige gevallen is het beter de erfenis niet te aanvaarden.

Begrippenlijst >>

Contact >>