Page content

Recht van overpad

Recht van overpad

Recht van overpad

Wat is een Recht van Overpad?

Een recht van overpad is het recht dat u heeft om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Heeft u het recht van overpad? Dan mag u over de grond van uw buren lopen of fietsen om bij uw huis of ander eigendom te komen. Een recht van overpad is een zogenoemde ‘erfdienstbaarheid’. Zo’n erfdienstbaarheid kan op twee manieren tot stand komen:

Door vestiging

Dit gebeurt door middel van een notariële akte. Alleen de eigenaren van de betrokken erven kunnen een erfdienstbaarheid vestigen. U moet hiervoor naar een notaris.

Tussen de huizen

Wanneer je op de kadastrale kaar kijkt zie je vaak dat de achtertuinen tegen elkaar aanliggen. Er staat geen pad op de kaart. In de praktijk levert iedereen een stukje grond in ten behoeve van de zij- en/of achterburen. Deze gang mag niet worden geblokkeerd. In de akte van levering is dan een erfdienstbaarheid van pad gevestigd.

Door verjaring

Verjaring wil zeggen dat een situatie zo lang heeft bestaan, dat er automatisch een recht is ontstaan. Dit is het geval na 10 jaar als de verjaring ‘te goeder trouw’ gebeurt. Anders is de termijn 20 jaar. De eigenaren van beide erven kunnen zich op verjaring beroepen.

Een recht-van-overpad kan pas sinds 1992 door verjaring ontstaan.

Begrippenlijst >>

Contact >>