Page content

Overwaarde

Overwaarde

Overwaarde

Wat is de overwaarde?

De overwaarde is het verschil tussen de nog af te lossen hypotheek en de opbrengst of taxatiewaarde van een woning.

Bij verkoop

Wanneer een woning wordt verkocht voor € 200.000,- en de hypotheek € 180.000,- is zal de overwaarde € 20.000,- zijn.

Bij taxatie

De over-waarde werd vroeger gebruikt om andere goederen van te kopen dan een huis. Van de overwaarde kon je bijvoorbeeld een auto of boot kopen. Dat is allemaal wel wat lastiger geworden omdat de crisis heeft gezorgd voor strengere regels. Indien een huis wordt getaxeerd voor € 175.000,- en de resterende hypotheek is € 150.000,- dan wordt de over-waarde € 25.000,-

De eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve ontstaat uit de over-waarde als de (oude) woning wordt verkocht en de verkoopopbrengst meer is dan de eigen woningschuld van die (oude) woning. De eigenwoningreserve blijft drie jaar bestaan. Na die drie jaar vervalt het hele bedrag waarvoor de renteaftrekbeperking gold. Is de eigenwoning-reserve negatief of is er geen eigenwoningreserve? Dan is de rente aftrekbaar over de volledige lening voor de aankoop.

Overwaarde en verbouwing

Overwaarde wordt ook wel gebruikt om een verbouwing mee te financieren. Er wordt dan een extra hypotheek afgesloten of een volledige hypotheekoversluiting. Er zal een toetsing plaatsing vinden of u de hypotheek wel kunt betalen.

Benieuwd naar wat de overwaarde van uw huis is? Wij komen graag langs voor een waardebepaling of taxatie.

Begrippenlijst >>

Contact >>

    Comment Section

    0 reacties op “Overwaarde

    Plaats een reactie


    *