Page content

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting

Wat is Overdrachtsbelasting?

U krijgt te maken met overdrachtsbelasting indien u een onroerende zaak zoals bijvoorbeeld een huis heeft gekocht of gekregen. U betaald dan overdrachtsbelasting voor deze verkrijging. Het kan ook gaan om een stuk grond, bedrijfspand of zelfs rechten op onroerende zaken.

Tarief overdrachtsbelasting

Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen is 2%. Dit tarief geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Het maakt niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning meteen doorverkoopt. Onder woningen verstaan wij onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.

Voorbeelden van woningen zijn:

 • een eigen woning
 • een 2e woning
 • een recreatiewoning

Het maakt daarbij niet uit dat de woning niet permanent wordt bewoond.

 • een verhuurde woning
 • een bedrijfswoning
 • een tijdelijk leegstaande woning

Uitzondering: woning onderdeel van een bedrijfspand

Het 2%-tarief geldt niet voor bedrijfspanden. Voor bedrijfspanden geldt het tarief van 6%. Is in het bedrijfspand een bedrijfswoning aanwezig? Dan geldt voor dit gedeelte het tarief van 2%.

Wat hoort tot een woning?

Tot een woning behoren ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat. We noemen dit aanhorigheden. Aanhorigheden zijn:

 • een tuin
 • een garage
 • een schuur
 • een serre
 • een aan- of uitbouw
 • een tuinhek

Betaling via de notaris

In de meeste gevallen betaalt u de overdrachtsbelasting via de Notaris, op de nota van afrekening is het bedrag te zien. Dat kun u samen met de koopsom overmaken op de derden-rekening van de notaris. De notaris zorgt ervoor dat de belastingdienst krijgt wat haar toekomt.

Overdrachtsbelasting en (door)verkoop woning binnen 36 maanden, hoe zit dat?

Op woningen die zijn gekocht tussen 1 september 2012 en 1 januari 2015, betaalt u bij (door)verkoop binnen 36 maanden alleen over de meerwaarde overdrachtsbelasting.

Voorbeeld: Gekocht op 1 juni 2012, om alleen over de meerwaarde belasting hoeven te betalen moet er uiterlijk op 1 december 2012 zijn verkocht. Indien er is gekocht op 2 september 2012 dan heeft de verkoper de tijd tot 2 september 2015. (3 jaar)

Begrippenlijst >>

Contact >>