Page content

Ouderdomsclausule

Ouderdomsclausule

Ouderdomsclausule

Wat is een Ouderdomsclausule?

De ouderdomsclausule wordt vaak toegepast bij oudere huizen. Daarmee sluit de verkoper uit dat hij/zij wordt aangesproken op gebreken die met de ouderdom verband houden. De eisen van tegenwoordig zijn natuurlijk een stuk hoger dan vroeger. Hieronder een voorbeeld van een ouderdomsclausule.

Voorbeeld:

Koper verklaart er mee bekend te zijn dat het verkochte ruim 50 jaar oud is en dat deĀ eisen die thans aan de kwaliteit van zaken van een soortgelijke aard gesteld mogen worden aanzienlijk hoger liggen dan ten tijde van de toenmalige oprichting. In afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 3 van deze koopovereenkomst kan verkoper niet garanderen dat de goederen vrij zijn van gebreken die het voorgenomen gebruik in de weg zouden kunnen staan en die direct dan wel indirect verband (kunnen) houden met de ouderdom.

Uitleg:

De koper verklaart er mee bekend te zijn dat het verkochte ruim 50 jaar oud is. (Zekerheid voor de verkoper dat de koper hierop is gewezen). En dat deĀ eisen die thans aan de kwaliteit van zaken van een soortgelijke aard gesteld mogen worden aanzienlijk hoger liggen dan ten tijde van de toenmalige oprichting. Hiermee wordt de koper op de hoogte gesteld. De bouweisen liggen tegenwoordig een stuk hoger liggen dan vroeger. Koper kan dus geen beroep doen op het feit dat het gebouw niet aan de huidige eisen voldoet en vrijwaart de verkoper hiervoor.

Gebruik als woonhuis

In principe moet het huis kwalitatief goed genoeg zijn om als woonhuis te dienen. Het moet gebruikt kunnen worden als woonhuis. Het kan natuurlijk voorkomen dat de woning in zo’n slechte staat is dat de koper eerst moet verbouwen voordat de woning bewoond kan worden. Dat valt in principe niet onder de ouderdomsclausule. Hiervoor moet een aparte clausule opgenomen worden om aan te geven dat koper op de hoogte is van de gebreken. Desnoods kan een opsomming worden gegeven van de gebreken.

Begrippenlijst >>

Contact >>