Page content

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

 

 

 

 

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Het is mogelijk een ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Een ontbindende voorwaarde kan bijvoorbeeld worden opgesteld voor het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

Welke ontbindende voorwaarden

Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt er wel een ontbindende voorwaarde van maken. Let dus goed op welke gevolgen bepaalde ontbindende voorwaarden voor u heeft. Meestal is er een datum aan een voorbehoud gekoppeld. Zet die datum met dikke letters in uw agenda.

Ook kan de verkoper een beding in de koopovereenkomst op laten nemen indien er bijvoorbeeld toestemming nodig is door een derde partij om de woning te kunnen leveren, denk hierbij aan de hypotheekverstrekker of Rechter Commissaris. Tevens is het mogelijk de aan- /of verkoop te koppelen aan een andere transactie.

Voorbeelden:

artikel 16. Ontbindende voorwaarden.
16.1 Deze koopovereenkomst kan door koper worden ontbonden indien uiterlijk:

a .op DATUM door of namens de daartoe aangewezen gemeentelijke instantie geen vergunning aan koper is verleend om met de zijnen de onroerende zaak te betrekken tenzij hem daartoe een bindende toezegging door de bevoegde autoriteit is gedaan; 

b. DATUM koper voor de financiering van de onroerende zaak voor een bedrag van 102% van de koopsom geen hypothecaire geldlening of het aanbod daartoe van een erkende geldverstrekkende bankinstelling heeft verkregen, zulks tegen geen hogere bruto jaarlast dan gangbaar bij een erkende geldverstrekkende instelling, of een rentepercentage niet hoger dan gangbaar bij een erkende geldvertrekkende instelling, bij de volgende hypotheekvorm: middels iedere gangbare hypotheekvorm of combinatie hiervan zoals die worden verstrekt door de grote geldverstrekkende instellingen in Nederland.
Onder bankinstelling wordt in dit artikel begrepen een bank of verzekeraar in de zin van artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht; en/of 

c. op DATUM koper geen met de aangevraagde hypothecaire geldlening corresponderende Nationale Hypotheek Garantie heeft verkregen.

Aanvullend:

Koper kan deze overeenkomst uiterlijk op DATUM en zonder boete ontbinden indien de gemeente geen aanbieding tot het kopen van het naastgelegen perceel heeft gedaan.

Zomer Makelaars gebruikt zulke voorwaarden met regelmaat om de opdrachtgever(s) te beschermen. Meer weten over ontbindende voorwaarden ? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

Begrippenlijst >>

 

Huis-verkopen-Zomer-Makelaars-ZwolleGratis-Waardebepaling-Zomer-Makelaars-ZwolleContact Zomer Makelaars Zwolle