Page content

Onderhandelen

Onderhandelen

Onderhandelen

Wat is Onderhandelen?

Een onderhandeling is een proces waarmee partijen proberen om door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst te komen. Hiermee proberen we te bereiken wat we anders niet zouden bereiken. Succesvol onderhandelingen voeren is een vaardigheid waar makelaar over moeten beschikken om het beste voor hun klanten eruit te halen. Het is in principe iets zakelijks maar we hebben er dagelijks mee te maken. kinderen onderhandelen voortdurend over hetgeen ze voor elkaar willen krijgen. Tijdens het onderhandelen kan ook de gunfactor een rol spelen bij het wel of niet succesvol afronden van een deal.

Een Weetje:

Het komt voor dat potentiële kopers met meerdere woningen tegelijk onderhandelen, als koper heb je deze vrijheid, maar geldt dit ook voor de verkopers ? Strikt gezien mag een verkopend makelaar niet aan prijs opdrijving doen maar zijn deze regels nog wel van deze tijd, temeer omdat de markt is verschoven van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt. Misschien wordt het tijd om de regels voor koper en verkoper gelijk te trekken. Wanneer je als verkoper een courante woning hebt waar veel bezichtigingen plaats vinden en waar uiteindelijk meerdere biedingen op worden gedaan moet je toch alle vrijheid hebben om aan de hoogste bieder te verkopen? Datzelfde geldt voor een appartement of appartementen.

Met meerdere partijen onderhandelen – mag dat?

De grote vraag is: Mag de aankoopmakelaar voor zijn klant met meerdere verkopers tegelijk onderhandelen? En hoe staan de diverse brancheorganisaties hier tegenover ? Als makelaar mag je geen onderhandelingen met meerdere partijen voeren. Dat voelt natuurlijk ook helemaal niet goed, je zou meerdere partijen tegen elkaar uit kunnen spelen. En dat mag niet. Wel kun je vragen of meerdere partijen een voorstel willen doen waarna je dit bespreekt met de verkopers. Als verkoper ligt dat heel anders, en zijn dan veel minder regels waar je mee te maken krijgt.

Bekijk ook de video:

Meerdere Biedingen Op Een Woning

Begrippenlijst >>

Contact >>