Page content

Ondergrondse tank

ondergrondse tank

Wat is een ondergrondse tank?

Een ondergrondse tank is een tank die bijvoorbeeld in de achtertuin ligt. Vroeger werden er ondergrondse tanks ingegraven voor de opvang van toiletten en douchewater. Dit noemt men een septic tank. In veel oude vooroorlogse woningen komt dit nog voor. Het kan ook voorkomen dat er een olietank in de tuin aanwezig is.

Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT)

Een ondergrondse opslagtank heeft een levensduur van circa 15-20 jaar. Op termijn gaat zo’n tank dus lek en kunnen er bijvoorbeeld olieresten in de bodem komen. Om dat probleem aan te pakken werd in 1993 het Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks – BOOT van kracht.

Voor meer informatie over dit besluit klik op de link hieronder.

>> Besluit Opslaan Ondergrondse Tanks (BOOT)

Afgevuld met zand

In veruit de meeste gevallen zal zon’n tank zijn verwijderd of afgevuld met zand. Wanneer de tank buiten gebruik is gesteld en is afgevuld met zand zal er een certificaat zijn afgegeven. Vraag daar naar bij een huis kopen.

Controle

Meestal staat het in de akte van levering vermeld indien er sprake is van een ondergrondse tank. Controleer die akte altijd voordat je een handtekening op de koopovereenkomst zet.

Contact >>

    Comment Section

    0 reacties op “Ondergrondse tank

    Plaats een reactie


    *