Page content

NWWI

NWWI

NWWI

Wat is NWWI?

Taxatie-instituten controleren taxatierapporten na, ook wel valideren genoemd. Indien een taxateur in het taxatierapport te veel afwijkt van de waarden van het rekenmodel van het taxatie instituut. Moet de taxateur die afwijking onderbouwen. Dit is om fraude tegen te gaan. De taxateur wordt dus gecontroleerd door een externe onafhankelijke partij.

Nederlands Woning Waarde Instituut

Een bekend instituut is het Nederlands Woning Waarde Instituut dat in 2009 werd opgericht. Een ander instituut is TaxateursUnie. Zomer Makelaars taxeert voor beide beide instituten. Tevens is Meindert Zomer ingeschreven in het nieuwe taxatieregister NRVT.

Waarom een taxatierapport?

Dit is ontstaan doordat de banken en geldvertrekkers zekerheid wensten. De bank verleent een krediet / hypotheek op het getaxeerde (verkochte) object. Een onafhankelijk iemand (de taxateur) moest dan de woning bekijken en daar een waarde aan koppelen. Deze taxateur moest onafhankelijk zijn. In de praktijk is gebleken dat niet elke taxateur even “onafhankelijk – “betrouwbaar” is als werd gedacht.

Veranderingen

Met name de modelwaardes heeft veel stof doen opwaaien. Het validatie-instituut levert de modelwaardes aan en de taxateur moest er maar iets moois van maken. Dat is inmiddels achterhaald. De taxateur levert nu eerst zelf 3 vergelijkbare referenties voordat het systeem de modelwaardes vrijgeeft. Nog steeds komt het voor dat er transacties van totaal niet vergelijkbare woningen worden aangeleverd. Al met al heeft de taxatiewereld een enorme ontwikkeling meegemaakt met als doel betere taxaties. Met het nieuwe taxatieregister NRVT is de volgende stap gezet.

Validatie

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.600 taxateurs bij het Nederlands Woning Waarde Instituut aangesloten.

Begrippenlijst >>

Contact >>