Page content

Notariskosten

Wat zijn notariskosten bij kopen van een huis?

Voor het opstellen en passeren van de akte van levering en de notariskostenhypotheekakte berekent de notaris notariskosten.

De notaris is verplicht bij het passeren (leveren) van een huis. De notariskosten zijn gesplitst in twee delen namelijk; leveringskosten en hypotheekkosten

Leveringsakte

De notaris maakt naar aanleiding van de koopovereenkomst de concept akte van levering op. Deze concept akte wordt samen met de nota van afrekening ter controle naar alle partijen verzonden. Meestal per mail maar er zijn ook notarissen die nog per post de stukken verzenden. De notaris is de enige die bevoegd is deze leveringsakte ook wel transportakte genoemd op te maken.

Hypotheekakte

In de meeste gevallen sluit een koper een lening af op het huis dat is gekocht. De bank wil zekerheid en de stukken moeten worden ingeschreven in het kadaster. De notaris regelt dit en berekent ook hiervoor kosten.

Notariskosten

In veruit de meeste gevallen koopt de koper het huis kosten koper. De kosten zoals notariskosten en overdrachtsbelasting worden door de koper betaald. De tarieven verschillen enorm en het loont om 2 notarisoffertes op te vragen. Indien er geen hypotheek voor de woning wordt afgesloten worden daar ook geen kosten voor berekend. Bij nieuwbouwwoningen koopt de koper meestel vrij op naam. De notariskosten en overdrachtsbelasting zijn dan bij in de koop inbegrepen.

Fiscaal aftrekbaar

Bij het kopen van een huis zijn sommige kosten fiscaal aftrekbaar. Dat geldt met name voor het afsluiten van een lening voor de koop, verbouwing of onderhoud van de woning. Bewaar de nota van afrekening dan ook goed.

Aangesloten

Een notaris dient aangesloten te zijn bij de Nederlandse Orde van Notarissen. Over het algemeen heeft een notaris een hoog aanzien en is betrouwbaar. Voor veel vragen kunt u terecht bij de notaris.

Conclusie:

De notaris helpt bij veel de overdracht van een woning en schrijft de aktes in bij het Kadaster. De prijsverschillen kunnen groot zijn dus vraag altijd 2 offertes op.

Contact >>