Page content

Notaris

Notaris

Notaris

Wat is een Notaris?

Een openbaar ambtenaar,die door de is Kroon benoemd, die bevoegd is om akten van overeenkomsten op te maken, te bewaren en afschriften en uittreksels af te geven. Bij sommige koop / verkoop transacties is een projectnotaris betrokken. Normaal gesproken kiest de koper de notaris die de overdracht van het registergoed behandeld. Indien er een projectnotaris is aangewezen behandeld deze de zaak. De koopovereenkomst wordt meestal door de verkopend makelaar opgesteld maar dit kan ook door de notaris worden gedaan.

Gespecialiseerd jurist

Een notaris is een gespecialiseerde jurist op onder andere het gebied van onroerend goed. Je kunt geen huis kopen zonder zijn tussenkomst. Dit is wettelijk verplicht. Kort gezegd zorgt de hij/zij ervoor dat de feitelijke koop volgens de regels verloopt. Hij stelt in ieder geval de leveringsakte voor je op. Deze tekenen jij en de verkoper in zijn aanwezigheid; dit is het ‘passeren’ van de akte. Je eventuele hypotheekakte wordt ook door hem gemaakt.

Verder wordt er voor de inschrijving in de openbare registers gezorgd, zoals het Kadaster. En hij voert het onderzoek uit dat hiervoor nodig is. Ook de financiële afwikkeling gaat via de notaris. Jij stort als koper de koopsom op de zogenaamde derdengelden-rekening van de notaris. Als alles in orde is, zorgt hij ervoor dat het geld uiteindelijk op de rekening van de verkoper terecht komt.

Begrippenlijst >>

Contact >>