Page content

NHG

Nationale Hypotheek Garantie – NHG

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die verkregen kan worden bij het afsluiten van een lening voor het kopen of verbouwen van een woning.

Hypotheek

Bij afsluiting van een hypotheek worden met de geldverstrekker afspraken gemaakt over de betaling van de hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. Dan is het mogelijk in aanmerking te komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee een moeilijke periode te overbruggen is, zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Betalingsproblemen

Indien de betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat in zo’n geval de woning verkocht moet worden en dat de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat nog terugbetaald moet worden. Er ontstaat dan een NHGrestantschuld. Het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker.

Dalen van het inkomen

Het kan voorkomen dat er een schuld ontstaat doordat uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvallen door bijvoorbeeld scheiding.  Het Waarborgfonds kan u de restschuld kwijtschelden. U hoeft de restschuld dan niet dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Ervaring

Zoekt u een makelaar in Zwolle of omgeving? Zomer Makelaars heeft een schat aan ervaring bij verkoop met restschuld. Wij kunnen u begeleiden bij het verkooptraject met of zonder NHG. Laat u niet zomaar bijstaan door een adviseur die geen ervaring heeft in zulke doorgaans ondoorzichtelijke trajecten. Het gaat om grote belangen waar u niet zit te wachten op een proefdossier.

Laat u voorlichten

Laat u door ons vrijblijvend voorlichten over de mogelijkheden bij bijvoorbeeld een scheiding of uit elkaar gaan.

Begrippenlijst >>

Contact >>