Page content

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie – NHG – (Rijksoverheid)

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot € 245.000. Met de NHG leent u veilig. Is bij verkoop van uw woning de opbrengst onvoldoende om uw hypotheek af te lossen? Dan neemt de NHG de restschuld van u over. Ook krijgt u korting op uw hypotheekrente. Uw hypotheekadviseur of bank kan zien of u in aanmerking komt voor de NHG. Uw hypotheekadviseur of bank kan de NHG ook voor u aanvragen.

Grensbedrag NHG

Op 1 juli 2016 zou het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verder dalen van € 245.000 naar € 225.000. Dat gaat niet door. Het grensbedrag blijft € 245.000.

Kwijtschelden restschuld bij (gedwongen) verkoop woning

Het kan voorkomen dat u de hypotheek zelf niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u:

  • arbeidsongeschikt wordt;
  • gaat scheiden;
  • uw partner overlijdt.

Misschien moet u uw woning hierdoor gedwongen verkopen. Levert de verkoop te weinig op om de hypotheekschuld af te lossen? De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen kan, als u NHG heeft, uw restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijtschelden. U moet er wel aan meewerken om de schuld zo laag mogelijk te houden. Laat u vooraf goed informeren over de mogelijkheden en beperkingen. Uw hypotheekverstrekker kan u hierover meer informatie geven.

Hypotheek niet meer kunnen betalen

Heeft u een hypotheek met NHG en kunt u de hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u  gebruikmaken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Hiervoor gelden wel voorwaarden:

  • De betalingsproblemen zijn buiten uw schuld om ontstaan (bijvoorbeeld door werkloosheid, scheiding of als uw partner overlijdt).
  • U moet op termijn de lasten weer kunnen betalen.

De woonlastenfaciliteit is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen. U moet uw schuld zelf afbetalen. U spreekt met uw hypotheekverstrekker af wanneer en hoe u dat doet.

Bron: Rijksoverheid

Begrippenlijst >>

Contact >>