Page content

Meldingsplicht verkoper

Meldingsplicht verkoper

Meldingsplicht verkoper

Wat is meldingsplicht van de verkoper?

De meldingsplicht (art. 17 van het Burgerlijk Wetboek) van de verkoper houdt in, dat hij (bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. Zowel de verkopend als de aankopend makelaar zullen hiernaar vragen. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad gebruik te maken. Of de melding dat bij een appartement de parkeerplaatsen op het appartementsterrein voor algemeen gebruik zijn. Als u uw woning verkoopt is het raadzaam een vragenlijst in te vullen. Ook de koper kan de verkoper een vragenlijst voorleggen. Door deze vragenlijst correct en volledig te beantwoorden, vervult de verkoper zijn mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen.

Informatieplicht

Wij hebben hiervoor standaard formulieren (de vragenlijsten) die u toegezonden krijgt na akkoord om de woning te mogen verkopen. In enkele gevallen wordt er geen vragenlijst ingevuld zoals bij een erfenis of wanneer de verkoper de woning zelf nooit heeft bewoond. Laat u hierover vrijblijvend door ons adviseren.

Vragenlijst informatie voor koper

Op de vragenlijst kan de verkoper een gebrek of gebreken melden. Alles wat een gebrek is moet gemeld worden. Dat kan gaan van een kleine barst in een wasbak of een gebrek aan de fundering. Lekkage of lekkage wat verholpen is moet eveneens gemeld worden. Is er twijfel over het invullen van de vragenlijst neem deze dan samen met de makelaar door tijdens de woningopname.

Meldingsplicht burenhinder!

Als verkoopmakelaar kunnen we voor het dilemma komen te staan, wel of niet melden van “nare” buren. De koper van een huis krijgt er ongevraagd de buren bij, en dat kunnen vreselijke, onmogelijke buren zijn.

Vertellen of verzwijgen ?

Niet iedere vorm van burenhinder hoeft gemeld te worden aan een koper. Alleen als de verkoper zich ervan bewust moet zijn dat ook de koper onafwendbaar zal worden geconfronteerd met onrechtmatige hinder van de buren, zal de verkoper dit wel moeten melden.

Bekijk ook de video

Begrippenlijst >>

Contact >>