Page content

Makelaarscourtage

Makelaarscourtage

Makelaarscourtage

Wat is makelaarscourtage?

De makelaarscourtage is de vergoeding voor de diensten van de makelaar bij de aankoop of verkoop van uw huis. Veel makelaars werken tegenwoordig met deeldiensten en prijsafspraken. De te betalen makelaars-courtage is veelal een percentage van de (ver)koopsom die van tevoren is afgesproken met de opdrachtgever. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst. Let erop dat de makelaar inclusief BTW communiceert. Er zijn namelijk nog steeds makelaars die een makelaarscourtage neerleggen van exclusief BTW.

Naast de makelaars-courtage rekenen veel makelaars intrekkingskosten bij het uit de verkoop halen van de woning, ook behoren opstartkosten en promotiekosten tot het totaalplaatje. Laat u dus vooraf goed informeren over de totale makelaarskosten.

Ook rekenen veel makelaars opstartkosten en/of presentatiekosten. Laat u dus eveneens goed voorlichten door de makelaar en maak goede afspraken. De courtage is alleen maar de vergoeding voor de werkzaamheden van de makelaar. Veelal worden de overige kosten apart berekend.

Video: Courtage van de makelaar

Begrippenlijst >>

Contact >>

Klik voor meer informatie:

Huis verkopenwaardebepalingaankoopmakelaartaxatieover ons.