Page content

Leveringsakte

Leveringsakte

Leveringsakte

Wat is een leveringsakte of akte van levering?

De leveringsakte wordt ook wel de akte van levering genoemd wordt door een notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Ook wel eigendomsbewijs genoemd. Korte tijd voordat de overdracht van de woning plaats vindt krijgen kopers, verkopers, verkopend en aankoopmakelaar een concept akte van levering ter controle door de notaris toegezonden. Zomer Makelaars ziet erop toe dat de gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst door de notaris in de akte van levering zijn verwerkt. let op: Deze akte is geen vervanging van de koopovereenkomst. De gemaakte afspraken vastgelegd in de koopovereenkomst blijft na transport en overdracht geldig.

Akte van levering >>

Begrippenlijst >>

Contact >>