Page content

Levering huis

Levering huis

Levering huis

Levering van een huis – Juridisch – Feitelijk

De levering van een woning of appartement is opgesplitst in twee delen. Bij de juridische levering wordt het perceel met de woning op naam van de koper gezet. Dit gebeurt middels het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris. Ook wel transportakte genoemd. De feitelijke levering vindt plaats bij de sleuteloverdracht. (Levering huis) Het kan ook voorkomen dat de sleuteloverdracht eerder plaats vindt dan de juridische overdracht.

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel van een akte bij de notaris.

Notariële akte

De levering vindt plaats door het tekenen van een notariële akte en inschrijving van deze akte bij het Kadaster. Het Kadaster houdt een register bij waarin alle huizen geregistreerd zijn. Het Kadaster is openbaar dus iedereen kan dit inkijken en zien dat jij de eigenaar van de woning bent.

In de wet staat dat het verplicht is dat deze akte bij de notaris wordt getekend. Als dit niet gebeurt, is er geen levering en wordt de koper geen eigenaar van de woning. Deze akte wordt de akte van levering genoemd. Naast deze akte van levering moet de verkoper ook bevoegd zijn om de woning te verkopen en moet er een getekende koopovereenkomst zijn.

Levering Nederlands Recht

Levering is in het Nederlands recht een vast onderdeel van de eigendomsoverdracht. Het omvat het geheel aan handelingen dat tot doel heeft een goed van het vermogen van een vervreemder in het vermogen van een verkrijger te doen overgaan. Zonder levering is de eigendomsoverdracht niet compleet en kan het eigendom van een goed dus niet overgaan.

Begrippenlijst >>

Contact >>

 

Klik voor meer info:

Huis verkopenwaardebepalingaankoopmakelaartaxatieover ons.