Page content

Kosten koper

Wat is Kosten Koper (k.k.)?

Het woord zegt het eigenlijk al, Kosten Koper. De koper betaal de kosten zoals de notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting. In de presentaties staat vaak aangegeven k.k. hetgeen kosten koper betekent.

Kosten koper

Kosten koper

Kosten koper – wat valt eronder?

Onder de ‘kosten koper’ vallen overdrachtsbelasting, notariskosten en registratie van de kadastrale rechten. Dit zijn de wettelijk bijkomende kosten bij de aanschaf van een bestaande woning.

Overdrachtsbelasting

Ook wel ‘verhuisboete’ genoemd. Iedereen die een bestaande woning of vakantiewoning koopt, betaalt 2% overdrachtsbelasting. Overigens geldt voor winkel- of bedrijfspanden een hoger belastingpercentage van 6% van de koopsom. Voor nieuwbouw wordt geen overdrachtsbelasting in rekening gebracht maar BTW.

Notariskosten

Bij de aankoop van een bestaande woning stelt een notaris altijd twee aktes op. De overdrachtsakte en de hypotheekakte. De overdrachtsakte is het bewijs van bezit van het onroerend goed. De hypotheekakte is de afspraak tussen de woningbezitter en de geldverstrekker dat de woning als onderpand dient in ruil voor de hypothecaire lening. De notariskosten zijn meestal rond de € 750,- / € 800,- (Zwolle)

Kadastrale rechten

Het kadaster brengt kosten in rekening voor het registreren of wijzigen van eigenaar en hypotheekrecht in het kadastraal register. Deze kosten worden via de notaris in rekening gebracht en zijn veelal inbegrepen bij de hierboven genoemde notariskosten.

Overige kosten

Naast de wettelijke kosten, zijn er nog veelgemaakte andere kosten die bij de aanschaf van een woning komen kijken. Strikt genomen vallen deze kosten niet onder de definitie, maar worden vaak toch tot de ‘kosten koper’ gerekend. Hieronder staat een overzicht van alle mogelijke extra kosten die komen kijken bij de aanschaf van een woning.

Makelaarskosten

Bij de aankoop van een woning wordt vaak een aankoopmakelaar ingeschakeld. De makelaar helpt bij het zoeken, bezichtigen en onderhandelen. Meestal ontvangt de makelaar een percentage van de aankoopsom als beloning van rond de 1% van de aankoopsom.

Bouwtechnische keuring

Ook vaak bouwkundige keuring genoemd. Veel mensen laten een onafhankelijk bureau naar de staat van de woning kijken, zodat eventuele verborgen gebreken aan het licht komen. De kosten van een bouwkundig rapport ligt meestal rond € 300.

Taxatiekosten

Om een hypotheek te kunnen krijgen wil de hypotheekverstrekker weten wat de staat en waarde van het onroerend goed is. Daarom is een taxatierapport in de meeste gevallen verplicht. De kosten van een taxatie ligt meestal tussen de € 250 en € 500.

Afsluitprovisie

Ook wel advies- en afsluitkosten genoemd. Bij de aankoop van een woning nemen de meeste mensen een financieel adviseur in de armen. Samen wordt bekeken welke hypotheek het beste past. De financieel adviseur berekent voor het geleverde advies een afsluitprovisie. Dit bedrag is meestal 1% van de aankoopsom.

Bankgarantie

Ook wel garantiestelling genoemd. De verkoper vraagt meestal om een aanbetaling van 10% van de aankoopsom. Deze zogeheten waarborgsom wordt overgemaakt aan de notaris en geeft de verkoper de zekerheid dat de koper het huis ook echt wil kopen. Wanneer er op dat moment onvoldoende geld beschikbaar om een waarborgsom te storten, kan de bank worden gevraagd een bankgarantie op te stellen. De kosten hiervan ligt meestal rond de € 300.

Nationale Hypotheekgarantie

Onder bepaalde voorwaarden kan bij de aankoop van een woning Nationale Hypotheekgarantie worden afgesloten. De NHG staat garant wanneer iemand onder bepaalde omstandigheden zijn hypotheek niet meer kan betalen. De eenmalige aanvraag voor NHG bedraagt 1% van de aankoopsom.

Bereidstellingsprovisie

Ook wel verlengingsprovisie genoemd. Een hypotheekverstrekker brengt een hypotheekofferte uit met een beperkte geldigheidsduur. Wanneer de offerte verlengt moet worden, wordt een provisie in rekening. Deze provisie is vaak 0,25% per maand over het geoffreerde hypotheekbedrag. Op deze wijze behoudt de aanvrager de geoffreerde rente. Het verlengen van de offerte kan alleen uit wanneer de rente in de tussentijd is gestegen.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet wordt afgesloten wanneer iemand een nieuwe woning koopt en zijn oude woning nog niet heeft verkocht. De overwaarde die vrijkomt uit de verkoop van de oude woning, wordt gebruikt om een deel van de nieuwe woning mee te financieren. Aangezien de koper pas over dit bedrag beschikt wanneer hij zijn oude woning heeft verkocht, leent hij ter overbrugging een bedrag ter grootte van de overwaarde van de oude woning om de nieuwe woning toch te kunnen financieren. Over dit krediet wordt rente betaald aan de kredietverstrekker. De rente is aftrekbaar en wordt in veel berekeningen tot de kosten koper gerekend. De kosten hangen af van de marktrente en de hoogte van het krediet.

Boeterente

Afhankelijk van de hypotheekvoorwaarden brengt een bank boeterente in rekening wanneer eerder dan afgesproken een hypothecaire lening wordt afgelost. Bij aankoop van een nieuwe woning wordt in veel gevallen de hypotheek van een vorige woning nietmeegenomen naar de nieuwe woning. De hypotheek op de oude woning wordt dus vroegtijdig beëindigd waardoor de bank een boeterente in rekening brengt. De hoogte van de boeterente is vaak de door de bank misgelopen rente.

Afkoopsom erfpacht

Veel Nederlandse gemeenten hanteren een erfpacht systeem over de grond waarop een woning staat. Een woningeigenaar kan er voor kiezen om de jaarlijkse erfpachtcanon aan de gemeente te betalen. Ook kan een nieuwe woningeigenaar besluiten om de erfpacht eenmalig eeuwigdurend af te kopen. Het afkopen van de erfpacht is fiscaal aftrekbaar en kan tevens worden meegefinancierd in de hypotheek. De hoogte van de afkoop van de erfpacht is per gemeente verschillend en hangt van het (gedeelde) grondoppervlak af.

Verhuis- en inrichtingskosten

Dit zijn alle kosten die komen kijken bij de organisatie van de verhuizing zelf, zoals het inhuren van een verhuisbedrijf en de kosten die worden gemaakt om de woning in te richten. Dat deze kosten voor de koper zelf komen spreekt voor zich.

Verschil kosten koper en vrij op naam

Bij k.k. betaalt de koper de kosten en bij v.o.n. de verkoper. Meestal worden de woning bij bestaande bouw k.k. aangeboden terwijl dit bij nieuwbouw vaak v.o.n. is. Echter kan een verkoper bij bestaande bouw er ook voor kiezen de woning v.o.n. aan te bieden om meer traffic naar te woning te krijgen. Makelaars organiseren soms de vrij op naam dagen of weken. Hierbij wordt de woning “tijdelijk” vrij op naam aangeboden. Dit kan voor de koper zeer interessant zijn. Let op: makelaars geven hierbij de geïnteresseerden de indruk dat er niet is te onderhandelen maar niets is minder waar. Ook wanneer een woning vrij op naam wordt aangeboden kan er in de meeste gevallen worden onderhandeld.

Video: Verschil k.k. en v.o.n.

Begrippenlijst >>

Contact >>