Page content

Kadaster

kadaster

kadaster

Wat doet het kadaster?

Hier is informatie over bepaalde percelen aan te vragen. De makelaars en notarissen hebben meestal tegen betaling een abonnement om direct online data op te halen. De consument kan ook tegen betaling informatie ophalen. Het kadaster beheert het openbaar register van onroerende zaken en de daarop gevestigde rechten. Daarnaast geeft het informatie over de grootte van een grondoppervlak, of er een bevel tot bodemsanering is, of het pand op de monumentenlijst staat, of er eventuele bezwaring is met zakelijke rechten (zoals hypotheek, erfdienstbaarheden e.d.) en welk kadastraal nummer het stuk grond heeft.

Enkele gegevens die zijn op te vragen:

  • Wie is de gerechtigde of eigenaar van een woning of perceel?
  • Wat is de waarde of de koopsom van dit huis?
  • Zitten er op dit perceel recht van overpad, een hypotheek of andere beperkingen?
  • Geldt er recht van overpad? Rusten er hypotheken of beslagen op een woning of perceel? Zijn er beperkingen voor het gebruik?
  • Wat is het bouwjaar van dit huis?
  • Waar loopt de grens van dit perceel?

Begrippenlijst >>

Contact >>