Page content

Geschillencommissie

Geschillencommissie

Geschillencommissie

Wat is een geschillencommissie?

Een geschillencommissie is een orgaan waar u een klacht voor kunt leggen wanneer er een geschil is ontstaan. Deze commissie behoort geheel onafhankelijk de zaak te bekijken en met een oordeel te komen.

Waar kunt u een klacht neerleggen?

De VBO-makelaars en -taxateurs werken volgens de Beroeps- en gedragscode Vereniging VBO Makelaar. Heeft u ondanks alle inspanningen van uw VBO-makelaar en/of taxateur toch een klacht over de dienstverlening? En komt u er samen niet uit, dan kunt zich richten tot:

VBO Makelaar

Klachten kunnen voor minnelijke schikking worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van VBO Makelaar.

Onafhankelijk Tuchtcollege

Het onafhankelijk Tuchtcollege, Tuchtcollege Makelaardij Nederland, behandelt klachten met een tuchtrechtelijk karakter. Dit college bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij worden bijgestaan door een secretaris. Het Reglement Tuchtcollege Makelaardij Nederland is leidend voor behandeling van uw klacht.

De Geschillencommissie Makelaardij (SGC)

De Geschillencommissie Makelaardij kan een civielrechtelijke klacht tegen een VBO-makelaar en/of taxateur in behandeling nemen. Deze commissie maakt onderdeel uit van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De Geschillencommissie Makelaardij bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (meestal een rechter), een lid aangewezen door VBO Makelaar en een lid aangewezen door de Consumentenbond.

Klacht indienen

Wanneer u niet tevreden bent over een product of dienst, kunt u een klacht indienen bij de ondernemer. Als de ondernemer niets van zich laat horen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij een van de commissies van De Geschillencommissie.

Makelaardij Consumentenmarkt

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen hun eigen makelaar. Icoon commissie MakelaardijWelke klachten behandelt de commissie Makelaardij?

De belangrijkste klachten die de commissie kan behandelen zijn klachten over:

  • Courtage
  • Schadevergoeding
  • Kwaliteit van de dienstverlening
  • Intrekkingskosten

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie niet?

De commissie behandelt geen klachten over de aansprakelijkheid voor schade waarbij het geschilbedrag hoger is dan € 10.000,-. Bij andere onderwerpen mag het bedrag wel hoger zijn dan € 10.000,-.

Procedure

De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure op de website van De Geschillencommissie. Een klacht kan digitaal worden ingediend.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie.