Page content

Executiewaarde

Executiewaarde

Executiewaarde

Wat is Executiewaarde?

De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde  wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft en mag niet meer als waarde in een taxatierapport worden gebruikt.

Waardering

De waardering was meestal een percentage van de marktwaarde of zoals toen genoemd de vrije verkoopwaarde. Het was dus aan de Taxateur om daar een waarde aan toe te kennen. Dat was meestal een percentage tussen de 90 en 95%. Toen de crisis de waardes onderuit haalde gingen ook deze percentages naar beneden. Bij gedwongen verkoop in crisistijd werd soms maar een opbrengst van 60% gerealiseerd.

Wijziging Executie-waarde en Normblad – Executie waarde vervalt per 1 januari 2013

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van het begrip Executiewaarde per 1 januari 2013 en een volledige omarming van het begrip Marktwaarde. Dit begrip komt meer overeen met de International Valuation Standards (IVS), waarbij nauwe aansluiting wordt gezocht. Het zat er al een tijdje aan te komen, maar na een jarenlange discussie is dan nu de knoop toch definitief doorgehakt. Het begrip Executiewaarde was in de praktijk immers verworden tot een fictieve rekenwaarde ten opzichte van de onderhandse verkoopwaarde.

Nieuwe Model Gepresenteerd

Het model Taxatierapport Financiering Woonruimte 2013 is zojuist gepresenteerd. Het model Taxatierapport Financiering Woonruimte wordt gebruikt bij taxaties voor woonfinanciering. Het laatst uitgegeven model dateert van januari 2011. De eisen die door financiers aan taxaties worden gesteld, veranderen echter continu. Denkt u maar aan de wijzigende NHG-normen, de certificering van validatie-instituten, het gebruik van modelwaarden, de discussie rondom de borging van plaatselijke bekendheid en de ontwikkelingen omtrent erfpacht. Daarom heeft een commissie bestaande uit VBO Makelaar, de NVM, VastgoedPRO en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) het model van 2011 uitvoerig geëvalueerd. Het resultaat is een nieuw model dat januari 2013 in werking treedt.

Begrippenlijst >>

Contact >>