Page content

Erfpachtcanon

Erfpachtcanon

Erfpachtcanon

Wat is erfpachtcanon?

In een aantal gevallen is de woning zelf wel in eigendom maar de grond niet. De koper van de opstal kan dan ook de gerechtigde zijn voor het recht van erfpacht. Het recht van erfpacht geeft je het recht de grond te gebruiken. In ruil daarvoor betaal je een soort huur. Erfpachtcanon is heffing van de gemeente of een andere eigenaar (particulier of bedrijf) op grond die in erfpacht is uitgegeven. Dit bedrag is fiscaal aftrekbaar.

Canon – vergoeding voor het gebruik

Erfpachtcanon wordt in de volksmond ook vaak canon genoemd, je zou het kunnen zien als een soort huur voor de grond die je mag gebruiken. Die grond is van iemand anders maar die wordt door jou gebruikt. Daarvoor betaal je canon, een vergoeding per maand of per jaar.

Erfpacht afgekocht

Het kan ook voorkomen dat de erfpacht is afgekocht, dan betaal je als gebruiker niet meer voor het gebruik van de grond. Die “huur” canon is dan afgekocht. Wij hebben anno 2016 net 2 woningen verkocht waarbij de grond in eigendom is van de woningstichting. De erfpacht/canon is eeuwigdurend afgekocht. Daardoor hoeven de eigenaren van de opstal geen vergoeding voor het gebruik van de grond meer te betalen.

Begrippenlijst >>

Contact >>

Klik voor meer informatie:

Huis verkopenwaardebepalingaankoopmakelaartaxatieover ons.