Page content

Erfpacht

Erfpacht

Erfpacht

Wat is Erfpacht?

Erfpacht is een zakelijk recht om een aan een ander toebehorend stuk grond te gebruiken. Voor het gebruik van de grond betaalt u een maandelijkse vergoeding (canon) aan de erfverpachter. In deze situatie koopt u een woning en huurt u de grond eronder van de erfverpachter. Daarnaast heeft u de mogelijk om vanaf het 10e jaar, op eigen verzoek, de grond weer terug te kopen van de erfverpachter.

Hoe werkt het kopen op erfpacht?

Eigenlijk heel simpel: De woning met grond wordt door een investeerder aangekocht en gelijktijdig wordt er met de koper op erf-pacht. Een koopovereenkomst gesloten voor het recht van erf-pacht. De grond wordt in erf-pacht uitgegeven. Daarvoor betaalt u een maandelijkse vergoeding, canon genoemd. Deze is net als hypotheekrente fiscaal aftrekbaar. Simpel gezegd, u koopt de woning en huurt de grond!

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee. Voor het aankopen op erf-pacht, bent u naast de gebruikelijke financierings- en aankoopkosten verder geen kosten verschuldigd aan de erfverpachter. De koopsom op erfpacht is inclusief alle kosten om deze constructie mogelijk te maken.

De enige kosten die voor uw rekening zijn, zijn net als bij een aankoop op eigen grond, de notariskosten voor leveringsakte en de hypotheekakte , de overdrachtsbelasting bij het kopen op erfpacht (2% van de koopsom op erfpacht) en de eventuele aankoopcourtage bij een aankopend makelaar.

hoe zit het fiscaal?

Conform de huidige fiscale wetgeving, is de maandelijks te betalen canon gekwalificeerd als aftrekbare kosten eigen woning en is dus vergelijkbaar met de te betalen hypotheekrente. Zowel de hypotheekrente als de canon wordt verrekend in Box 1.

Gemeentelijke heffingen e.d.

Als erfpachtpachter betaalt u dezelfde gemeentelijke heffingen als die u betaalt wanneer u de woning op eigen grond koopt. Ook aan uw woonhuisverzekering verandert er niets.

Kan de “verhuurder” iets anders met de grond doen?

Helemaal niets. Zolang het recht van erf-pacht van kracht is – en dat is dus eeuwigdurend – kan de erfverpachter zonder uw medewerking niets aan de erfpachtvoorwaarden veranderen.

Begrippenlijst >>

Contact >>