Page content

Eigendomsbewijs

Eigendomsbewijs

Eigendomsbewijs

Wat is een Eigendomsbewijs?

Het eigendoms-bewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken. De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. Sommige notarissen geven het eigendoms-bewijs direct mee aan de koper. Andere notarissen sturen het document op.

Belangrijke zaken omschreven

In het eigendoms-bewijs kunnen allerlei belangrijke zaken omschreven zijn zoals erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en plichten, anti-speculatiebedingen, kettingbedingen, grondverontreiniging, aanwezigheid van een ondergrondse tank, etc.

Het “oude” bewijs van eigendom document

Verkopers denken vaak dat ze de oude akte van levering af moeten geven aan de koper maar dat is geen verplichting maar gebeurt wel vaak. Echter, ik heb wel eens meegemaakt dat een oudere verkoper het document graag wilde behouden.

Officieel:

Een eigendomsbewijs is een door het Kadaster gewaarmerkte bewijsstuk dat u de eigenaar bent van de onroerende zaak. Een eigendomsbewijs hoort officieel bij een woning en is niet persoonlijk. Bij de overdracht van een woning wordt het afschrift van de notaris verstrekt aan een volgende eigenaar.

Waar is het?

Het eigendomsbewijs van uw woning heeft u niet vaak nodig. Vaak wordt het ergens opgeborgen tussen de papieren van de notaris of de hypotheek. Met het eigendomsbewijs bedoelen ze het document dat u van de notaris heeft gekregen nadat de woning aan u is overgedragen. In dit notariële stuk staat dat u de eigenaar bent van de woning, en op welke manier het huis in uw bezit is gekomen. Ook eventuele eigendomsbelemmeringen staan in deze akte. Dat is allemaal belangrijke informatie voor de bank bij het verstrekken van uw nieuwe hypotheek.

Ook wel leveringsakte genoemd

Boven uw eigendoms-bewijs staat meestal ‘leveringsakte‘. Dat kan verwarrend zijn, misschien herkent u het daarom niet als eigendomsbewijs. Heeft u een document waar leveringsakte op staat, dan heeft u uw eigendomsbewijs dus gevonden.

Kwijt?

Bent u uw eigendoms-bewijs kwijt, kunt u het werkelijk nergens vinden? Dan kunt u bij het Kadaster – tegen betaling – een kopie opvragen. Ook kan de makelaar een afschrift uit het kadaster voor u downloaden.

Tot slot:

Via de notaris krijgt de nieuwe eigenaar een nieuw bewijs van eigendom waarmee het oude eigendom vervalt. In het nieuwe bewijs worden de namen van kopers en verkopers vermeld. In het oude bewijs blijven de namen van de huidige eigenaren en toenmalige verkopers genoemd.

Begrippenlijst >>

Contact >>