Page content

Bedenktijd

Wat is 3 dagen bedenktijd?

Vanaf het moment dat de koopovereenkomst van een woning tussen verkoper en koper is getekend krijgt de koper drie (werk-)dagen de tijd om zich te bedenken. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgaaf van reden afzien van de koop van de woning. De wijze waarop de koper dit moet mededelen aan de verkoper staat in de koopovereenkomst beschreven.

Wanneer begint de bedenktijd

De bedenktijd begint te lopen vanaf de dag nadat de koper de koopovereenkomst ter hand is gesteld. Voorbeeld: Koper en verkoper tekenen de koopovereenkomst op maandag om 10:00 uur, de koopovereenkomst wordt direkt daarna aan de kopers ter hand gesteld. De tijd begint te lopen vanaf dinsdag en eindigt op donderdag 24:00 uur. Vergeet dus niet de koper een afschrift/kopie ter hand te stellen direct na het tekenen. Het is dan ook slim om de verkopers als eerste te laten tekenen. Wanneer de kopers dan tekenen kan er direct een kopie worden meegegeven.

Bedenktijd

Alleen voor koper

De bedenk-tijd geldt alleen voor de koper dus niet voor de verkoper, nadat de verkoper de koopovereenkomst heeft getekend kan hij/zij niet meer terug. De tijd van bezinningĀ is bedacht om juist de koper te beschermen voor een impulsieve aankoop. De verkoper heeft doorgaans veel meer tijd gehad voordat de woning in verkoop gaat.

Hoe in bedenktijd ontbinden

Het ontbinden binnen de wettelijke 3 dagen bedenk-tijd is vormvrij. Kijk dus goed in de koopovereenkomst hoe dit staat omschreven. Soms wordt er gevraagd om aangetekend te ontbinden. Soms kan het telefonisch of per mail. Zorg ervoor dat je als koper altijd bewijs hebt dat je binnen de 3 dagen bedenktijd hebt ontbonden. Hiermee voorkom je problemen achteraf.

Heeft u vragen over de wettelijke bedenktijd ? Neem dan contact op met ons kantoor om u te laten informeren.

Begrippenlijst >>

Contact >>

Video:

3 dagen bedenktijd in de praktijk