Page content

Anti-Speculatiebeding

Anti-speculatiebeding

Anti-speculatiebeding

Wat is een anti-speculatiebeding?

Een verkoopregulerende bepaling bij de verkoop of bij uitgifte in erfpacht van gemeentelijke bouwgrond. Hiermee wil een gemeente speculatieve handel in onroerende zaken voorkomen. Vaak wordt een bepaling opgenomen dat een eigenaar-bewoner bij verkoop van de woning binnen een bepaalde termijn toestemming tot verkoop aan Burgemeester en Wethouders moet vragen en/of een gedeelte van de winst moet afdragen aan de gemeente. Op niet naleving van het anti-speculatiebeding staat een hoge boete.

Zwolle anti-speculatiebeding nieuwbouwhuis

De gemeente Zwolle heeft de regeling gestopt die bepaalt dat de eigenaren van een nieuwbouwhuis de overwinst aan de gemeente moet betalen zodra zij de woning weer verkopen. deze regeling gold sinds 1999 in Stadshagen en werd ingesteld om te voorkomen dat speculerende woningkopers de nieuwbouwhuizen snel met forse winst willen verkopen. Het schrappen van de regeling moet de woning doorstroming in Zwolle nu weer op gang brengen.

Het schrappen van het zogeheten ‘anti-speculatiebeding’ valt onder de Zwolse aanpak. Dat is een samenwerking tussen gemeente, makelaars en woningcorporaties waarbij allerhande regelingen worden getroffen om de in het slop geraakte woningmarkt weer op de rit te krijgen. Het anti-speculatiebeding zorgde ervoor dat huizenbezitters in Stadshagen niet snel hun woning verkopen, omdat ze dan het risico lopen een deel van de overwaarde aan de gemeente af te dragen. Nu de regeling geschrapt is hoopt de gemeente dat woningeigenaren minder huiverig worden.

De regeling werd in 1999 door Zwolle ingesteld. Toen werden er relatief veel nieuwbouwwoningen in Stadshagen opgeleverd. De angst was dat de huizenprijs enorm werd opgedreven door waardespeculanten. Dit zijn kopers van huizen die hopen dat de waarde van de woning in korte tijd stijgt en deze dan snel verkoopt. In 2000 werd het anti-speculatiebeding in heel Zwolle ingevoerd. Het is niet bekend of de regeling in de nabije toekomst weer van kracht wordt.

Begrippenlijst >>

Contact >>