Page content

Aflossingsvrije hypotheek

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

aflossingsvrije-hypotheekBij een aflossingsvrije hypotheek wordt geen aflossing betaald maar alleen rente. Het terug te betalen bedrag wordt dus niet minder. Voordeel hiervan is dat het fiscale voordeel (fiscale aftrek) elk jaar gelijk blijft. Aan het einde van de looptijd wordt de lening terug betaald.

Hoe aflossen

Deze aflossing geschiedt uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering of belegging. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van een cliënt die eigen geld kan inbrengen.

Overlijden

De gemiddelde maximaal mogelijke aflossingsvrije hypotheek ligt rond 75% van de executiewaarde (dus zo’n 60% van de vrije verkoopwaarde). Sommige geld verstrekkers accepteren tot 100%. U moet dus vaak eigen geld inbrengen. Een overlijdensrisicoverzekering is bij sommige geld verstrekkers verplicht. Mocht u tussentijds komen te overlijden, dan kan de hypotheek worden afgelost door de verzekering.

Tegenwoordig wordt deze vorm van hypotheek in de meeste gevallen niet meer verstrekt en is verplicht aflossen verplicht.

Begrippenlijst >>

Contact >>