Page content

Aankooptraject

Wat hoort er allemaal bij een aankooptraject?

aankooptraject

Een aankooptraject is het volledige traject voor het kopen van een huis. De aankoopmakelaar begeleidt de klant van A t/m Z.

Vroeger kocht de consument een huis van de makelaar maar tegenwoordig neemt de koper z’n eigen makelaar mee. Dat is wel zo verstandig want de aankoopmakelaar beschermt de koper tegen ongewenste verrassingen en een impulsieve aankoop. Ook adviseert de aankoopmakelaar over de waarde van de woning en welke strategie het slimste is om toe te passen.

Hypotheekadvies

Het is slim om van tevoren alvast in kaart te brengen wat je kunt en wilt lenen. Ook de daarbij behorende maandlasten en mogelijkheden voor een bouwdepot zijn belangrijke gegevens waarop in een later stadium een beslissing kan worden genomen. Vraag bij ons alvast een hypotheekgesprek aan om uw woonwensen en mogelijkheden te bespreken.

Huis zoeken

Vaak begint de zoektocht op internet. Funda is een geliefde site waar veel huizenzoekers bekend mee zijn. Toch worden niet alle woningen via Funda aangeboden. Er is sprake van een toename van verkopen via Social Media zoals Facebook.

Bezichtiging(en)

Nadat een geschikte woning is gevonden wordt er een afspraak voor bezichtiging met de verkopend makelaar gemaakt. In veel gevallen doet de geïnteresseerde deze eerste bezichtiging zelf om een algemene indruk van de woning op te doen.

Tweede bezichtiging

Ik adviseer als aankoopmakelaar altijd een tweede bezichtiging. Bij zo’n tweede bezichtiging kijk je als “koper” toch net even iets kritischer en vallen andere zaken op dan de eerste keer. Ook het overweldigende gevoel wordt meestal getemperd en brengt de “koper” terug op aarde.

Neem de aankoopmakelaar mee

Bij zo’n tweede bezichtiging is het slim om de aankoopmakelaar mee te nemen. Het is een vak op zich. Iedereen kan een huis kopen maar kies je voor zekerheid? Dan heb je een aankoopmakelaar nodig. Deze makelaar kijkt op een geheel andere manier naar een woning en is er niet emotioneel bij betrokken. Daardoor kan er onafhankelijk worden geadviseerd.

Bouwkundige keuring

Soms is het slim om de woning te laten keuren. Zo’n aankoopkeuring brengt de gebreken aan het licht en zorgt ervoor dat je geen kat in de zak koopt. Overleg dit met je aankoopmakelaar.

Informatieset van verkopen makelaar

Voordat de aankoopmakelaar meegaat zal de verkopend makelaar een informatieset mailen. Sommige verkoopmakelaars kiezen er voor om dit tijdens de bezichtiging te overhandigen. Belangrijk is dat deze informatie compleet is. De door de verkopers ingevulde formulieren geven informatie over de woning. In de praktijk komt het dikwijls voor dat er vragen open zijn gelaten. Wees hier scherp op en geef door dat de verkopers alsnog deze vragen eerlijk invullen.

Opvragen van gegevens

Indien er gegevens ontbreken zoals een “oude” akte van levering zal de aankoopmakelaar deze zelf opvragen bij o.a. het kadaster. De aankoopmakelaar neemt al deze gegevens door en bespreek deze met z’n klant.

Aanvullende vragen

Tijdens zo’n tweede bezichtiging kunnen er vragen opkomen waar de verkopend makelaar geen antwoord op heeft. Vaak wordt aangegeven dat dit aan de verkopers wordt voorgelegd. Het is slim om alle vragen even te noteren en die per mail aan de verkopend makelaar te stellen. Deze zal de verkopers vragen hierop antwoord te geven.

Verbouwingen

Indien de klant de wens heeft om te verbouwen is het slim alvast te bedenken wat je als koper zou willen verbouwen en wat daarvan ongeveer de kosten zijn. Dit kun je meenemen in het totaalplaatje.

Advies aankoop

Nadat alle gegevens bekend zijn en de tweede bezichtiging heeft plaats gevonden zal de aankoopmakelaar dit met de “kopers” bespreken. Zelf geef ik vaak het advies er nog eens een nachtje over te slapen maar in een hectische tijd waarin woningen sneller worden verkocht kan het nodig zijn snel te schakelen.

Waarde van de woning

Als aankoopmakelaar zorg je ervoor dat alle informatie helder is en referenties van recent verkochte woningen in de buurt beschikbaar zijn. Hieruit volgt in combinatie met alle factoren een geschatte en onderbouwde waarde. Dit is vaak een combinatie van cijfers, gevoel en ervaring. Deze kan afwijken van hetgeen de klant wil bieden.

Bied strategie

Indien de geïnteresseerden een beslissing hebben genomen om verder te gaan met de woning zal de aankoopmakelaar een bied strategie adviseren. Let wel op: De aankoopmakelaar adviseert maar de klant (koper) beslist.

Doelstelling

Nadat alles helder is zal er een voorstel worden gedaan. In dit voorstel zullen alle gegevens zoals gewenste opleveringsdatum, overname roerende zaken en ontbindende voorwaarden worden voorgelegd aan de verkopend makelaar. Ook kunnen er belangrijke aanvullende voorwaarden worden gesteld zoals het onder voorbehoud van eigen woning kopen.

Onderhandelingen (voorstel)

De aankoopmakelaar voert de onderhandelingen en koppelt dit per direct terug aan z’n klant. Sommige deals worden binnen enkele uren gesloten maar er kan ook een aantal dagen tussen zitten voordat de verkopende partij reageert. Het is zaak om rustig te blijven an als het te lang duurt kan de aankoopmakelaar nog eens bellen of mailen wat nu de status is van het voorstel en hoe de verkopers hier tegenover staan.

Tegenvoorstel

Pas wanneer er een tegenvoorstel komt krijgt het aankooptraject de status “in onderhandeling zijn”. Hiermee zijn partijen officieel in onderhandeling. Op zich heeft deze status geen enkele waarde maar wanneer partijen eerlijk onderhandelen zorgen de makelaars ervoor dat er geen andere partij tussen komt. Hier wordt nogal eens van afgeweken dus wees hier scherp op.

Mondelinge deal

Nadat er is onderhandeld komen partijen een bedrag en voorwaarden overeen. Soms lukt het niet om een deal te sluiten en zal de bieder op zoek moeten naar een andere woning. Indien er wel een deal wordt gesloten is dit een mondelinge deal. Alle gegevens en afspraken worden vastgelegd waarna de verkopend makelaar de koopovereenkomst opmaakt.

Koopovereenkomst

In de koopovereenkomst worden de gemaakte afspraken vastgelegd. De aankoopmakelaar en z’n klant ontvangen deze vaak in concept vorm per mail. Het is zaak om deze stukken goed te bestuderen voordat er een handtekening wordt gezet. Ook hierin adviseert de aankoopmakelaar en beantwoordt hij de vragen van de kopers.

Aanpassen

Soms worden afspraken niet goed verwoord in de koopovereenkomst of is er een artikel waarmee de koper (of verkoper) het niet eens is. Hierover wordt gesproken en kan worden aangepast zolang het maar binnen de juridische grenzen blijft. Niet alles wat je afspreekt is per definitie juridisch waterdicht.

Akkoord en tekenen

Nadat de koopovereenkomst en bijbehorende stukken akkoord zijn zal de verkopend makelaar als eerst de verkopers laten tekenen. Het is gebruikelijk dat wanneer de verkopers hebben getekend de aankoopmakelaar de getekende documenten ontvangt. De aankoopmakelaar maakt hierna een afspraak met de kopers om te tekenen.

Notaris

Indien alle documenten zijn getekend zullen deze naar de notaris worden gebracht. De koper kiest in de meeste gevallen de notaris. Het is gebruikelijk dat de verkopend makelaar de getekende stukken terug krijgt en ervoor zorgt dat de notaris de stukken ontvangt. Nadat de notaris de stukken heeft ontvangen volgt er vaak een bevestiging van ontvangst.

Aanvullende gegevens

Vaak vragen notarissen nog wat aanvullende gegevens. Die worden rechtstreeks door de koper aan de notaris gestuurd. Mochten hier vragen over zijn neem dan contact op met je eigen makelaar.

Ontbindende voorwaarden

Het is belangrijk om de data van de ontbindende voorwaarden in de agenda te zetten. Wanneer er een beroep moet worden gedaan op een ontbindende voorwaarde moet dat vóór of op een afgesproken datum. Deze data zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. WEES DAAR SCHERP OP! De aankoopmakelaar zal deze data ook in de agenda noteren.

Hypotheek nog niet akkoord

Indien de hypotheek nog niet akkoord is en de datum van financieringsvoorbehoud dichterbij komt kan er uitstel worden gevraagd. De aankoopmakelaar of hypotheekadviseur kan via de verkopend makelaar uitstel vragen aan de verkopers. Vraag altijd schriftelijk (mag ook per mail) uitstel aan en laat dit door de makelaar bevestigen. Indien er geen bevestiging is van akkoord van het uitstel sta je met lege handen en wordt het moeilijk aan te tonen dat je uitstel hebt gekregen. Formuleer ook duidelijk tot en met welke dag je uitstel vraagt. In de praktijk wordt er vaak enkele dagen of een week uitstel gevraagd. Ga hier zorgvuldig mee om, de aankoopmakelaar helpt je hierbij.

Hypotheek definitief akkoord

Indien de hypotheek definitief akkoord is krijgt de woning de status “verkocht”. Daarmee is de aankoop een feit. De champagnefles kan nu open.

Tussentijds afspreken met de verkopers

In veel gevallen vinden de kopers maar ook vaak de verkopers het fijn om nog even samen door de woning te lopen tijdens de periode “verkocht onder voorbehoud“. Vaak worden er aanvullende afspraken gemaakt of kamers opgemeten voor te bestellen spullen. Indien er onderling aanvullende afspraken worden gemaakt schrijf die dan op en mail ze aan de aankoopmakelaar.

Eindinspectie

Tijdens de eindinspectie lopen alle partijen samen nog even door de woning om te controleren of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Tevens worden de meterstanden genoteerd waarvan partijen een afschrift (of foto) ontvangen. Deze gegevens zijn nodig voor de energieleveranciers. Geef de meterstanden z.s.m. door aan de betreffende instanties doch uiterlijk binnen 5 dagen na overdracht van de woning.

Overdracht

Indien de eindinspectie goed is verlopen volgt de gang naar de notaris. Tijdens de overdracht (ook wel transport genoemd) vindt de juridische levering plaats. Ook worden de sleutels hier overhandigd.

Hulp of advies nodig?

Hulp of advies nodig? Wij zijn gespecialiseerd in het aankopen van huizen. Neem snel contact op met ons kantoor voor meer informatie.

Begrippenlijst >>

Contact >>

Klik voor meer informatie:

Huis verkopenwaardebepalingaankoopmakelaartaxatieover ons.

    Comment Section

    0 reacties op “Aankooptraject

    Plaats een reactie


    *