Jij bent niet zomaar een koper...

Over jou

Een deal! Hoe nu verder?

Wanneer je op deze pagina terechtkomt heb je waarschijnlijk een woning gekocht. Misschien ben je de hoogste bieder, is er al een (mondelinge) deal gesloten of zelfs de koopovereenkomst getekend. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om het proces verder goed te laten verlopen. Er zijn verschillende zaken waar je rekening mee moet houden. Die zaken vind je hier. Heb je een vraag? Stel die gewoon!

Woning Zwolle kopen

Huis gekocht? Dit moet je weten!

Bij een huis kopen zijn er verschillende fases die bepalend zijn. Denk aan de mondelinge deal, het tekenen van de koopovereenkomst, wettelijke bedenktijd, e.v.t. voorbehoud financiering en/of bouwkundige keuring. Zet de data die in de stukken staan met dikke en rode letters in de agenda of stel een notificatie in. Uiteindelijk ben je zelf in de meeste gevallen verantwoordelijk wanneer het misgaat.

Wat moet direct ik regelen?

Hypotheekadviseur

Stel je hypotheekadviseur op de hoogte van de deal of klik op de button voor een gratis hypotheekgesprek.

Bouwkundige keuring

Regel indien dit is afgesproken zo snel mogelijk een bouwkundige keuring. Aanvragen kan via de button.

Taxateur inschakelen

In veel gevallen eist de geldverstrekker een taxatierapport.Vraag via de button een taxatierapport aan.

De grootste financiële aankoop in je leven...

Het is even werk om alles door te nemen maar het gaat dan waarschijnlijk over de grootste financiële aankoop in je leven. In deze tijd gaat alles zo snel dat je zomaar iets kan vergeten, of door onwetendheid een verkeerde beslissing neemt. Wees zorgvuldig en zorg ervoor dat alles goed wordt geregeld. Dat is even werk maar voorkomt veel gezeur achteraf. Heb je hulp van één van onze (aankoop)makelaars nodig? Stuur dan gerust een bericht!

Waar moet ik rekening mee houden?

Belangrijke informatie die je moet weten!

Mondelinge deal

Een mondelinge deal is bij een huis kopen niet rechtsgeldig en moet voldoen aan de schriftelijkheidseis. Zolang er dus geen koopovereenkomst ligt die door zowel koper(s) als verkoper(s) is getekend is aan die eis niet voldaan. Zorg er dus voor dat de koopovereenkomst zo snel mogelijk wordt getekend. De verkoopmakelaar zal voor het concept zorgen nadat je de gegevens hebt aangeleverd. Maak aantekeningen van de deal die je hebt gesloten zodat je zeker weet wat er is afgesproken. Ook kun je de verkoopmakelaar vragen de deal per mail te bevestigen. Komt er ondertussen een koper die misschien wel meer wil betalen? Dan mag de verkoopmakelaar wettelijk gezien de woning alsnog aan een ander verkopen. Dit voorkom je door snel te handelen.


Regel zo snel mogelijk...

Hypotheekadviseur: Normaal gesproken heb je al contact gehad met de hypotheekadviseur en kun je doorgeven dat je een huis hebt gekocht. Indien je nog geen hypotheekadviseur hebt of een second opinion wilt bieden wij je een gratis hypotheekgesprek aan.

> Klik hier voor meer informatie over een gratis hypotheekgesprek

Bouwkundige keuring: Wanneer er is afgesproken dat er een bouwkundige keuring zal plaatsvinden is het belangrijk dit snel te regelen.

> Klik hier om direct een bouwkundige keuring aan te vragen

Taxatierapport: In de meeste gevallen eist de geldverstrekker een gevalideerd taxatierapport (NWWI) van de woning die je hebt gekocht. De taxateur heeft een eigen werkgebied en is ingeschreven bij het register NRVT.

> Klik hier om direct een taxatierapport aan te vragen


Legitimaties doorhalen

Zorg ervoor dat je legitimatie voldoet aan de regels. Dus een geldig legitimatiebewijs en haal de foto's en het BSN-nummer door. Maak niet de fout het documentnummer door te halen want die wordt in de koopovereenkomst vermeld. Let er ook op of het legitimatiebewijs op de dag van overdracht die is afgesproken nog geldig is. Bij de notaris moet je een geldig legitimatiebewijs tonen. Dat kan zowel een ID, paspoort of rijbewijs zijn. 

TIP: Neem hetzelfde (geldige) legitimatiebewijs mee naar de notaris dan die in de koopovereenkomst staat vermeld. Kom je met een ander legitimatiebewijs dan zal de notaris de akte van levering ter plekke aan moeten passen en dat kost extra tijd en is onnodig.


Concept koopovereenkomst

Nadat de deal is gesloten wordt je gevraagd de persoonlijke gegevens aan te leveren. Deze worden vermeld  in de overeenkomst. In de meeste gevallen zal de verkoopmakelaar deze aan je verzenden of in je persoonlijke account uploaden. Controleer goed wat is afgesproken en hoe het op papier staat vermeld. Hier zit soms verschil in omdat sommige zaken op verschillende manieren zijn uit te leggen. Ook kan een artikel in strijd zijn met de wet. Neem ook de vragen- en roerende zakenlijst goed door. Hier kunnen later meningsverschillen over ontstaan en dat moet je voorkomen. Goed controleren wat is afgesproken en is iets onduidelijk, vraag het dan en laat het (per mail) bevestigen. Staat er iets verkeerd in een document? Laat het dan aanpassen. Makelaars vinden dit soms vervelend omdat dit voor extra werk zorgt, trek je daar niets van aan en laat fouten in wel document dan ook herstellen en aanpassen.

TIP: Laat de koopovereenkomst altijd door een expert controleren. Wanneer je een aankoopmakelaar hebt ingeschakeld controleert hij/zij de stukken ook. Heb je geen aankoopmakelaar, schakel dan een andere partij in om deze te controleren. Je hypotheekadviseur kan dit ook voor je doen.


Toelichting koopovereenkomst

Bij de koopovereenkomst hoort een toelichting. Makelaars zijn verplicht deze te verstrekken. Deze toelichting is een uitleg van de verschillende artikelen in de koopovereenkomst. Let op: Aanvullende clausules kunnen afwijken en niet in deze toelichting zijn opgenomen. Zorg ervoor dat je ook deze clausules begrijpt voordat je de koopovereenkomst tekent.


Tekenen van de koopovereenkomst

Het tekenen van een koopovereenkomst gaat steeds vaker digitaal. Dit heeft voordelen en bespaart je reistijd. Zorg ervoor dat je hypotheekadviseur een afschrift van de getekende koopovereenkomst ontvangt zo zo snel mogelijk met je hypotheekaanvraag aan de slag te kunnen. Wanneer de koopovereenkomst fysiek wordt getekend wordt hiervoor een afspraak gemaakt. De verkopers tekenen eerst waarna de koper aan de beurt is. Is er een aankoopmakelaar bij betrokken zal deze het fysieke tekenen begeleiden. 


Bedenktijd en "ter handstelling"

Een getekende koopovereenkomst moet aan koper(s) "ter hand" worden gesteld voordat de wettelijke bedenktijd ingaat. Steeds vaker vindt deze "ter handstelling" digitaal plaats. Dat kan per mail of digitaal systeem. Ook een digitale "ter handstelling" is rechtsgeldig. De bedenktijd gaat 1 dag na ontvangst in.

Voorbeeld: Je ontvangt op donderdag een getekend exemplaar, de bedenktijd gaat dan vrijdag in. Het weekend telt voor 1 dag dus de bedenktijd verloopt op maandagavond om 00:00 uur.

Let op: Sommige makelaars nemen in de koopovereenkomst een clausule op waarbij binnen de bedenktijd alleen kan worden ontbonden door een aangetekende brief met handtekening retour te sturen. Dit kan zowel aan de makelaar dan aan de verkoper(s) zijn. Dit is niet rechtsgeldig en hoeft niet aan te worden voldaan. Ontbinden binnen de bedenktijd is vormvrij! Zorg er wel voor dat je een bevestiging ontvangt dat je inderdaad hebt ontbonden.


Notariskeuze

In principe kiest de koper een notaris uit maar in sommige gevallen is er een projectnotaris ingeschakeld of heeft de verkoper expliciet aangegeven zelf een notaris aan te wijzen voor de overdracht. Bij nieuwbouw is dit heel gebruikelijk maar ook bij het uitponden van meerdere objecten van bijvoorbeeld een woningstichting of investeringsmaatschappij. Kijk dus goed in de (online) presentatie of brochure of daar iets over staat vermeld. Twijfel je hierover? Vraag het dan aan de verkoopmakelaar.


Koopovereenkomst inschrijven in het kadaster?

Hierover krijgen we altijd veel vragen. Wat betekent dit, en de koopovereenkomst wordt toch altijd door de notaris ingeschreven? Hier ontstaat verwarring tussen het inschrijven van de akte van levering, en inschrijven van de koopovereenkomst. Het inschrijven van de akte van levering doet de notaris altijd direct na ondertekening. Dit is op de dag van overdracht. Het inschrijven van de koopovereenkomst is niet verplicht maar wel soms aan te raden. Hierbij moet je denken aan gedwongen verkoop, scheiding of een slechte financiële positie van de verkoper.Wil je de koopovereenkomst in laten schrijven? Laat dit dan vermelden op de koopovereenkomst. Degene die inschrijven verlangt betaalt ook vaak de kosten hiervoor. Dit kan in overleg afwijken en ingevuld worden in de koopovereenkomst. De inschrijving is 6 maanden geldig en heeft als voordeel dat er altijd binnen die 6 maanden geleverd kan worden. Ook indien er beslag op de woning wordt gelegd kan er binnen die 6 maanden geleverd worden. Een zekerheid dus! Controleer wel of de notaris de koopovereenkomst daadwerkelijk heeft ingeschreven. Heb je hier vragen over? Bel dan even met de notaris die je hebt gekozen.

TIP: Laat bij twijfel de koopovereenkomst inschrijven in het kadaster. Hiermee weet je zeker dat beslaglegging binnen die 6 maanden geen roet in het eten gooit. 


Verschillende data in de koopovereenkomst

Datum overdracht: Dit is de datum waarop de woning wordt opgeleverd en de akte van levering wordt getekend bij de notaris.

Bouwkundige keuring: Dit is de datum tot wanneer je onder voorwaarden kan ontbinden wanneer hier iets over is afgesproken.

Voorbehoud financiering: Dit is de datum tot wanneer je de tijd hebt om de hypotheek te regelen. Dit is gemiddeld tussen 4-6 weken vanaf de mondelinge deal of tekenen koopovereenkomst. Lukt het niet om binnen die tijd de hypotheek voor elkaar te krijgen? Dan kun je (of je hypotheekadviseur) hiervoor uitstel vragen.

Waarborgsom of bankgarantie: Dit is der datum waarop de bankgarantie moet zijn gesteld, of de waarborgsom bij de notaris binnen moet zijn. Voldoe je hier niet aan zal de notaris partijen hiervan op de hoogte stellen. Wordt hier geen oplossing voor gevonden dan kan er een - in gebreke stelling - volgen. Voorkom dit en regel dit tijdig.

Andere data: Er kunnen verschillende clausules van toepassing zijn waaraan een datum is verbonden. Die worden in de koopovereenkomst opgenomen. Zorg ervoor dat je begrijpt wat er staat en wat de gevolgen zijn wanneer een datum verloopt.


Eindinspectie

Koper heeft het recht de woning vóór de overdracht te inspecteren. De datum en tijdstip hiervan staat niet in de koopovereenkomst maar wordt later afgesproken. In de meeste gevallen is dit nét voordat je naar de notaris gaat om te tekenen. Afhankelijk van de reistijd naar de notaris is dit vaak 3 kwartier tot 1 uur voor de afspraak bij de notaris. Houd hier tijd voor vrij in je agenda. Tijdens de eindinspectie controleer je of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en worden de meterstanden genoteerd. Ook bij "slimme" meters adviseer ik de meterstanden te noteren.

TIP: Maak ook foto's van de meterstanden zodat je zeker weet dat de juiste standen worden doorgegeven.


Is je "nieuwe" woning verzekerd?

Zorg ervoor dat je "nieuwe" woning is verzekerd op de dag van overdracht. Hiervoor is een opstalverzekering nodig. Vergeet niet de inboedelverzekering over te laten zetten op de dag dat je gaat verhuizen. Worden data naar voren of achteren verschoven? Laat dan ook de verzekeringen aanpassen.

Nog vragen? Stel ze gerust!

Meindert Zomer

Hulp van Meindert nodig?

Hoi, ik ben Meindert en gespecialiseerd in verkoop en taxaties maar ook als aankoopmakelaar of adviseur kun je me inschakelen. Ik ben voornamelijk werkzaam in een straal van maximaal 20km rondom Zwolle. Kan ik je ergens mee helpen of heb je een andere vraag? Klik dan op de button voor rechtstreeks contact.
> Of bel me op 038-8200371
Lonny Pol (Zomer Makelaars)

Hulp van Lonny nodig?

Hoi, ik ben Lonny en gespecialiseerd in aankoopbegeleiding. In de meeste gevallen lukt het mij wél om succesvol een huis aan te kopen voor m'n klant(en). Misschien ben je me wel eens bij een andere woning tegengekomen. Ik werk niet alleen in Zwolle maar ook ver daarbuiten dus misschien kan ik iets voor je doen. Wees geen vreemde en stuur me via de button een bericht wanneer je advies of hulp nodig hebt. 

> Of bel me op 038-8200371
Betrouwbare makelaar Zwolle