Mijn favorieten

Wanneer is een huis defintitief verkocht?

Wanneer is een huis definitief verkocht


Wanneer is je woning definitief verkocht?

Je huis staat in de verkoop. Na een paar bezichtigingen is er een deal gesloten en de makelaar maakt de koopovereenkomst op. Je ziet termen voorbijkomen als ‘ontbindende voorwaarden’ en ‘bedenktijd’. Wat houdt dat eigenlijk in? Na het ondertekenen van de koopovereenkomst is je woning toch gewoon verkocht? Of kan het ook nog misgaan?
 

Bedenktijd

In 2003 is ingevoerd dat een (consument)koper van een woning recht heeft op een bedenktijd van 3 dagen. Tijdens de bedenktijd mag de koper kosteloos de koop van de woning ontbinden. Hierdoor wordt voorkomen dat kopers overhaaste beslissingen nemen en dan vastzitten aan een woning. Voor verkopers is geen wettelijke bedenktijd vastgelegd, mocht je dit wel willen, dan kan dit altijd in overleg met de koper.
 

Wanneer begint de bedenktijd?

Maakt het uit hoe laat de koopovereenkomst wordt getekend? Nee, dat maakt niet uit. De bedenktijd gaat van start op de dag nadathet contract door beide partijen is ondertekend én aan de koper ‘ter hand is gesteld’. In de ontvangstbevestiging van de koopovereenkomst (vaak de laatste pagina van de koopovereenkomst) wordt vastgelegd wanneer de bedenktijd ingaat. 
 

Wanneer eindigt de bedenktijd?

De bedenktijd duurt 3 dagen, waarvan minimaal 2 dagen niet in het weekend vallen en geen officieel erkende feestdag zijn. De bedenktijd loopt dus altijd af op een werkdag, want het mag niet eindigen in het weekend of op een feestdag.  
 
Wanneer een koopovereenkomst op een donderdag door beide partijen is ondertekend en aan de koper ter hand is gesteld, begint de bedenktijd op vrijdag. De derde dag is een zondag, maar dan kan de bedenktijd niet eindigen. De bedenktijd loopt dan tot de eerste werkdag daarna, dus tot en met maandag (als dat geen algemeen erkende feestdag is). In onderstaand schema hebben we het allemaal op een rijtje gezet.
 
Door beide partijen getekend en Bedenktijd eindigt om 23:59 uur op:
ter hand gesteld aan koper op:      
Maandag     Donderdag  
Dinsdag     Vrijdag    
Woensdag   Maandag    
Donderdag   Maandag    
Vrijdag     Dinsdag    
Zaterdag     Dinsdag    
Zondag     Woensdag  
 

Ontbindende voorwaarden

Na 3 werkdagen die geen officieel erkende feestdag zijn, is de bedenktijd afgelopen. Kan de koper nu nog onder de koop uitkomen? Ja, dat kan als de koper je woning heeft gekocht met een voorbehoud, bijvoorbeeld onder voorbehoud van financiering (ontbinden als de financiering niet rondkomt), onder voorbehoud van een bouwkundige keuring (niet meer dan een x bedrag direct noodzakelijk achterstallig onderhoud) of onder voorbehoud van verkoop van de eigen woning (ontbinden als de woning van de koper niet verkocht wordt). De ontbindende voorwaarde van financiering is heel gangbaar, het kost even tijd om een hypotheek te regelen. Hier wordt meestal 4-6 weken voor gerekend.
 
Wanneer de termijnen voor de ontbindende voorwaarden zijn verstreken, is de woning definitief verkocht. Zijn er geen ontbindende voorwaarden? Dan is de woning na de bedenktijd definitief verkocht.

Vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Terug naar overzicht

Contact

 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring